...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

JPK – bezpłatne seminaria O&W i SI-Consulting

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Znacząca część dużych przedsiębiorstw, już od lipca tego roku, będzie zobowiązana do przekazywania na żądanie organów podatkowych, danych w postaci elektronicznej, odpowiadającej określonej strukturze logicznej (tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)). Więcej informacji pod linkiem: JPK
Dokonanie tak znaczących zmian, wprowadzanych nowelizacją Ordynacji podatkowej, może wymagać wsparcia zarówno ze strony prawno-podatkowej jak i informatycznej. W związku z tym, przy projektach związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym O&W łączy swoją wiedzę z zakresu prawa oraz podatków z kompetencjami IT firmy SI-Consulting.
Już w kwietniu, w trzech miastach odbędą się wspólne seminaria O&W oraz SI-Consulting. Podczas nich uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przygotować swoje systemy informatyczne do zmian, jak zadbać o bezpieczeństwo danych oraz ocenić ryzyko podatkowe związane z JPK.
Zapraszamy do rejestracji: