• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Chinese
  • Japan
  • Korean

Nieruchomości i proces budowlany

Oferujemy kompleksowe doradztwo w szeroko pojętym procesie inwestycyjno-budowlanym oraz w obrocie nieruchomościami we wszystkich sektorach nieruchomości w tym przemysłowych, magazynowych, mieszkaniowych, biurowych, handlowych, hotelowych, użyteczności publicznej.

Audyt nieruchomości – przeprowadzamy pełne oraz skrócone (red flag) due dilligence nieruchomości - dostosowane do potrzeb naszych Klientów - analizując oraz oceniając stan prawny i faktyczny nieruchomości, ryzyka związane z jej nabyciem oraz możliwości jej zagospodarowania

Nabywanie nieruchomości – identyfikujemy i rozwiązujemy problemy prawne związane z nabyciem nieruchomości, badamy stan prawny stron uczestniczących w transakcji, opiniujemy i negocjujemy umowy związane z nabyciem nieruchomości po stronie sprzedającej i kupującej, doradzamy w procesie pozyskiwania finansowania i pomocy publicznej oraz analizujemy skutki podatkowe transakcji, aby przedstawiać naszym Klientom pełne i najkorzystniejsze rozwiązania

Sprzedaż lokali – skutecznie i kompleksowo wspieramy w realizacji projektów deweloperskich i niedeweloperskich na etapie sprzedaży lokali, przez opracowanie pakietu niezbędnych dokumentów, uczestniczenie w negocjacjach z nabywcami oraz doradztwo w procesie zawierania umów i obsługi roszczeń reklamacyjnych

Komercjalizacja powierzchni – doradzamy wynajmującym i najemcom podczas tworzenia, negocjowania i zawierania umów związanych z komercjalizacją powierzchni, w tym umów najmu powierzchni biurowych, handlowych i przemysłowo-magazynowych, umów „build-to-suit”, „sale & lease back” oraz umów w zakresie zarządzania nieruchomościami

Podatki – przeprowadzamy analizy skutków podatkowych zawieranych umów z uwzględnieniem określania obszarów ryzyka podatkowego (VAT, PCC), przedstawiamy rozwiązania, które pozwalają na optymalizację w zakresie podatku od nieruchomości (RET)

Postępowania sądowe i administracyjne – skutecznie i strategicznie doradzamy i reprezentujemy Klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych dotyczących obrotu i zarządzania nieruchomościami, w tym powstałych na tle korzystania z nieruchomości lub ich zagospodarowania

Feasibility study / due diligence – przeprowadzamy wszechstronną ocenę i analizę potencjału projektów, opracowując studia wykonalności, pomagając w wyborze nieruchomości i optymalnym uregulowaniu jej stanu prawnego, współtworząc strategie prowadzenia procesu budowalnego przy kompleksowym uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych i relacji sąsiedzkich związanych z realizowanym projektem

Finansowanie dłużne – wspieramy poszukiwanie i opracowujemy modele optymalnych rozwiązań finansowania inwestycji. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w toku negocjowania warunków kontraktowych z instytucjami finansującymi, zwracając szczególną uwagę na sposób i zakres zabezpieczenia finansowania

Administracja budowlana – skutecznie reprezentujemy interesy naszych Klientów jako stron w postępowaniach administracyjnych, przede wszystkim w zakresie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń zamiennych, pozwoleń na użytkowanie, na wycinkę drzew czy też zezwoleń na realizację inwestycji drogowych

Kontrakty budowlane – wspieramy w procesie oceny oferty i wyboru kontrahenta, opracowaniu, negocjacjach, wykonaniu i rozliczaniu kontraktów w procesie budowlanym dla inwestorów, wykonawców, projektantów i innych uczestników tego procesu. Dysponujemy bogatym doświadczeniem i sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie umów o roboty budowlane (w tym opartych na FIDIC), umów o generalne wykonawstwo oraz podwykonawstwo, ogólnych warunków umów budowlanych, umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, obsługę geodezyjną, umów z gestorami mediów, dotyczących infrastruktury, umów o dzieło i dostawę

Obsługa budowy – prowadzimy bieżącą, prawną obsługę inwestycji budowlanych, zapewniając wsparcie w ramach identyfikacji i oceny obszarów ryzyka związanych z odpowiedzialnością uczestników procesu budowlanego, claim management, zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, nadzorem nad procedurą zgłaszania i rozliczania podwykonawców, rozliczeniem stron kontraktów budowlanych, doradztwem w zakresie przestrzegania BHP i prowadzenia dokumentacji budowy

Spory sądowe, arbitraż i mediacja – reprezentujemy naszych Klientów w procesie mediacji i innych form pozasądowego rozwiązywania sporów budowlanych, z sukcesami zastępujemy Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, pomagając w wypracowaniu kompromisu i skutecznie egzekwując roszczenia Klientów

Zrealizowane projekty

Liderzy specjalizacji

Aktualności

News | Nieruchomości i proces budowlany

Doradztwo w negocjacjach i umowie o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Nieruchomości i proces budowlany

Doradztwo w negocjacjach i umowie o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

FIDIC – zmiana zakresu umowy w praktyce

Szymon Gancewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

FIDIC – zmiana zakresu umowy w praktyce

Szymon Gancewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Nowelizacja prawa budowlanego planowana w 2023 r.

Krzysztof Wiecki

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Nowelizacja prawa budowlanego planowana w 2023 r.

Krzysztof Wiecki

CZYTAJ WIĘCEJ