• Dane osobowe
  • E-commerce
  • RODO
  • Spory sądowe

Zuzanna Prandecka-Walek

Senior Associate

Adwokat

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z ochroną danych osobowych. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej dużych przedsiębiorców, w tym z branży e-commerce.

Ponad 7-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych, praw konsumentów, prawa mediów elektronicznych, prawa odszkodowawczego i ochrony dóbr osobistych.

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzała m.in. dużej grupie kapitałowej z branży chemicznej we wdrożeniu rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych.

Zrealizowała kilkanaście przeglądów dotyczących ochrony danych osobowych oraz uczestniczyła w audytach e-commerce sklepów i serwisów internetowych.

Zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych również w aspekcie realizacji praw osób, których dane dotyczą czy postępowania w przypadku incydentów.

Prowadziła szereg spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

Jest autorką publikacji prasowych i internetowych z obszaru prawa ochrony danych osobowych i prawa mediów elektronicznych, w tym m.in. dotyczących zakazu geoblokowania.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2019 r. jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Aktywnie działa na rzecz ochrony praw człowieka, angażując się w projekty realizowane wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Biegle włada językiem angielskim.

W wolnym czasie wykonuje własnoręcznie projekty plastyczne, którymi obdarowuje przyjaciół i rodzinę oraz eksperymentuje w kuchni z nowymi smakami.

Obszary specjalizacji

  • Dane osobowe
  • E-commerce
  • RODO
  • Spory sądowe