• Spory sądowe i arbitrażowe
 • Doradztwo przedprocesowe
 • Doradztwo w zakresie nowych technologii
 • Doradztwo w zakresie licencji
 • Vendor lock-in
 • Prawo cywilne
 • Prawo autorskie

Wojciech Jarosiński

Partner

Adwokat, LL.M.

Wojciech kieruje pracami zespołu specjalizującego się w doradztwie w zakresie nowych technologii oraz rozwiązywaniu sporów dotyczących realizacji projektów technologicznych. Wspiera klientów na etapie realizacji projektu, jak również na etapie sporu sądowego lub arbitrażowego. 

Jego doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na etapie procesowym oraz przedprocesowym w skomplikowanych projektach technologicznych opierających się na różnorodnych technologiach oraz angażujących wielu dostawców. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. w sporach dotyczących trzech największych systemów informatycznych w Polsce, sporach z udziałem największych polskich spółek w szczególności z branż finansowej, energetycznej, infrastrukturalnej oraz w technologicznych sporach międzynarodowych. 

Reprezentował klientów w kilkuset sporach sądowych i arbitrażowych o łącznej wartości przekraczającej kilka miliardów złotych, jak również w ramach negocjacji umów technologicznych, których łączna wartość przekracza kilka miliardów złotych.  

W rankingu Dziennika Rzeczpospolita Wojciech Jarosiński został czterokrotnie liderem prawników procesowych w Polsce (2018-2021). Prowadzony przez niego zespół dwukrotnie zdobył tytuł lidera w dziedzinie sporów sądowych. Wojciech został także wyróżniony w sekcji Who’s Who of Foreign Attorneys amerykańskiego magazynu National Jurist (wydanie jesień 2019). 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Columbus School of Law w Waszyngtonie (LL.M.). Jest członkiem Board of Visitors Columbus School of Law (Waszyngton, D.C.), Rady Nadzorczej Fundacji Moje Państwo oraz Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wojciech wspiera pro bono działalność Fundacji Andrzeja Wróblewskiego, której celem jest rozwój, rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Andrzeja Wróblewskiego. W wolnym czasie Wojciech angażuje się w fotograficzne dokumentowanie zmian klimatycznych w ramach stowarzyszenia Expedition Cooperative. 

Biegle włada językiem angielskim. 

 

Obszary specjalizacji

 • Spory sądowe i arbitrażowe
 • Doradztwo przedprocesowe
 • Doradztwo w zakresie nowych technologii
 • Doradztwo w zakresie licencji
 • Vendor lock-in
 • Prawo cywilne
 • Prawo autorskie

Aktualności

News | Ochrona danych osobowych, RODO

Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

10-lecie warszawskiego biura OW

Justyna Korycka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

10-lecie warszawskiego biura OW

Justyna Korycka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

Wizyta profesor z The Catholic University of America

Wojciech Jarosiński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

Wizyta profesor z The Catholic University of America

Wojciech Jarosiński

CZYTAJ WIĘCEJ