• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean
 • Ceny transferowe
 • CIT
 • PIT
 • Podatkowy audyt wewnętrzny

Piotr Traczyk

Senior Consultant

Dział podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla osób prawnych, w szczególności w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing).

W codziennej praktyce wspiera przedsiębiorców w zakresie cen transferowych poprzez m.in. opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej, prowadzenie przeglądów z zakresu cen transferowych czy sporządzanie analiz danych porównawczych.

Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w swojej dotychczasowej pracy doradzał także w zakresie podatku PIT oraz VAT.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Biegle włada językiem angielskim.

Obszary specjalizacji

 • Ceny transferowe
 • CIT
 • PIT
 • Podatkowy audyt wewnętrzny

Aktualności

Newsletter | Ceny transferowe

Wpływ pandemii na ceny transferowe – projekt rekomendacji MF

Piotr Traczyk

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Ceny transferowe

Wpływ pandemii na ceny transferowe – projekt rekomendacji MF

Piotr Traczyk

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Ceny transferowe

Przesunięcie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR

Piotr Traczyk

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Ceny transferowe

Przesunięcie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR

Piotr Traczyk

CZYTAJ WIĘCEJ