Piotr Traczyk

SENIOR CONSULTANT / DZIAŁ PODATKOWY
  • E: piotr.traczyk@olesinski.com
Pobierz plik PDF

Senior Consultant w Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla osób prawnych, w szczególności w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing).

 

W codziennej praktyce wspiera przedsiębiorców w zakresie cen transferowych poprzez m.in. opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej, prowadzenie przeglądów z zakresu cen transferowych czy sporządzanie analiz danych porównawczych.

 

Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w swojej dotychczasowej pracy doradzał także w zakresie podatku PIT oraz VAT.

 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Biegle włada językiem angielskim.