• CIT
  • PIT
  • IP BOX
  • Ulga B+R
  • Przeglądy podatkowe

Magdalena Kadzikowska

Senior Consultant

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami dochodowymi. Prowadzi projekty w zakresie działalności innowacyjnej (ulga B+R i IP Box) oraz przeglądy podatkowe. Na co dzień zajmuje się również bieżącym doradztwem podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz dużych przedsiębiorstw, a także indywidualnych inwestorów i przedsiębiorców.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Stypendystka na Univerisity of Applied Science w Mainz.

Doradza również w języku angielskim.

Wolny czas poświęca na podróżowanie, chodzenie po górach, narciarstwo i jogę.

Obszary specjalizacji

  • CIT
  • PIT
  • IP BOX
  • Ulga B+R
  • Przeglądy podatkowe