• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español

Katarzyna Pamuła-Wróbel

Director

State aid department

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z pomocą publiczną oraz funduszami europejskimi. Przez prawie 11 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej, gdzie przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu występowania pomocy publicznej oraz zapewnianiu jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.

Zawodowo zajmują ją istotne projekty, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), a także pomoc na badania, rozwój i innowacje oraz finansowanie ryzyka.

Uczestniczyła w szeregu postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską, a także reprezentowała stronę polską w sprawach skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Z sukcesem prowadziła postępowania notyfikacyjne w sprawie IPCEI w sektorze bateryjnym oraz pomocy antykryzysowej, w tym tarcz finansowych PFR.

Współtworzyła i komentowała prawo unijne oraz krajowe w obszarze pomocy publicznej.

Współautorka i współredaktorka książki „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia”. Ekspertka wspierająca rozwój i wdrażanie prawa pomocy publicznej na Ukrainie, w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską na rzecz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2015 r. wykładowczyni Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doradza w języku angielskim.

Prywatnie wielbicielka swoich dwóch owczarków niemieckich, miłośniczka dobrego designu, głęboko zainteresowana zagadnieniem zwinnego przywództwa.

Aktualności

News | Pomoc publiczna

O&W i OWA w projekcie IPCEI Hydrogen

Justyna Korycka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Pomoc publiczna

O&W i OWA w projekcie IPCEI Hydrogen

Justyna Korycka

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Pomoc publiczna

Trzecia zmiana przepisów rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (ang. GBER)

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Pomoc publiczna

Trzecia zmiana przepisów rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (ang. GBER)

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Pomoc publiczna

Krajowy Plan Odbudowy a pomoc publiczna

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Pomoc publiczna

Krajowy Plan Odbudowy a pomoc publiczna

Katarzyna Pamuła-Wróbel

CZYTAJ WIĘCEJ