• Zamówienia publiczne
  • Kontrakty IT
  • Doradztwo przedprocesowe
  • Nowe technologie

Kamila Sawicka-Wiraszka

Senior Associate

Adwokat | OW Legal

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z zamówieniami publicznymi oraz kontraktami IT.

Kamila wspiera przedsiębiorców także w kompleksowym prowadzeniu projektów IT i sporów sądowych.

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej realizowała projekty w ramach obsługi wykonawców oraz zamawiających – w tym między innymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ORLEN, Poczty Polskiej, PGE, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Energa Informatyka i Technologie oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jest współautorką publikacji pt. „Elektronizacja zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców”.

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych z zamówień publicznych na SGGW. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora. Doradza w języku angielskim.

Prywatnie fanka samodzielnie zorganizowanych podróży oraz literatury.

  • Zamówienia publiczne
  • Kontrakty IT
  • Doradztwo przedprocesowe
  • Nowe technologie