• Prawo pracy
  • M&A
  • Dane osobowe
  • RODO
  • Własność intelektualna

Jakub Kowal

Senior Associate

Radca prawny

Jest specjalistą w zakresie prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Posiada również doświadczenie w obszarze prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Brał udział w licznych transakcjach M&A oraz przeprowadzał badania due diligence w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej. Doradzał także przy procesach zatrudniania oraz rozwiązywania umów z pracownikami. Konstruował polityki wynagradzania i premiowania zarówno dla szeregowych pracowników, jak i dla kadry zarządzającej. Wspierał także klientów m.in. we wdrażaniu rozwiązań z zakresu monitorowania pracowników, a także przy zawieraniu umów dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej, w szczególności w stosunkach zatrudnienia.

Doradzał na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów m.in. z sektora bankowego, medycznego, gazowego, produkcyjnego oraz rozrywkowego, a także z branży game-dev.

Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Uczestniczył również jako prelegent na konferencjach poświęconej tej tematyce.

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim.

Obszary specjalizacji

  • Prawo pracy
  • M&A
  • Dane osobowe
  • RODO
  • Własność intelektualna

Aktualności

Publikacja | Prawo gier wideo

Umowa B2B w game-dev a ryzyko reklasyfikacji

Jakub Kowal

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo gier wideo

Umowa B2B w game-dev a ryzyko reklasyfikacji

Jakub Kowal

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Tarcza 6.0 – szansa na nowe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Katarzyna Jarczyk

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Tarcza 6.0 – szansa na nowe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Katarzyna Jarczyk

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | inne

Bezpłatne webinarium: COVID-19: aktualne wyzwania dla działów HR

Anna Chrobot

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | inne

Bezpłatne webinarium: COVID-19: aktualne wyzwania dla działów HR

Anna Chrobot

CZYTAJ WIĘCEJ