• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Hi-Tech / Startupy
 • Innowacyjne technologie / B+R
 • M&A
 • Obsługa obcokrajowców
 • Prawo spółek handlowych
 • Venture Capital

Ewelina Macewicz

Manager

VC / M&A Department

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w procesie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji rynku venture capital.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu wszystkich stron procesu inwestycyjnego –  funduszy VC (prywatnych oraz utworzonych z udziałem środków publicznych), aniołów biznesu, jak i startupów będących przedmiotem inwestycji oraz ich założycieli. Jej doświadczenie obejmuje również transakcje private equity, a także transakcje transgraniczne.

Zajmuje się także przeprowadzaniem procesów badania prawnego due diligence spółek handlowych, jak i przygotowaniem startupu do badania przeprowadzanego przez inwestora.

Wspiera fundusze VC przy tworzeniu struktur organizacyjnych oraz startupy w bieżących kwestiach prawnych i korporacyjnych.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy warszawskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Słuchaczka podyplomowego studium praw własności intelektualnej przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim.

W wolnym czasie uprawia sporty górskie oraz podróżuje po Norwegii i Islandii.

Obszary specjalizacji

 • Hi-Tech / Startupy
 • Innowacyjne technologie / B+R
 • M&A
 • Obsługa obcokrajowców
 • Prawo spółek handlowych
 • Venture Capital

Aktualności