• Spory sądowe i arbitrażowe
  • Doradztwo przedprocesowe
  • Doradztwo w zakresie nowych technologii
  • Prawo autorskie

Anna Olszewska

Manager

Adwokat | OW Legal

Anna specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz IT/TMT. Doradza klientom na wszystkich etapach sporu, również w zakresie pozasądowych metod ich rozwiązywania. Skupia się na odnajdywaniu rozwiązań służących spełnieniu biznesowych celów klientów. 

Obsługuje w szczególności przedsiębiorstwa z branży IT, jak również podmioty z sektorów prywatnych i publicznych, zamawiające wszelkiego rodzaju rozwiązania informatyczne. W swojej praktyce doradzała w sporach dotyczących największych w Polsce systemów informatycznych. 

W bieżącej pracy Anna wspiera klientów również w przygotowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących wszelkich zagadnień z dziedziny IP/IT/TMT. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów na wdrożenia i serwis popularnych na rynku systemów klasy ERP. 

Laureatka konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową z zakresu IP, w którym zdobyła nagrodę Ministra Rozwoju. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Doradza w języku angielskim. 

Entuzjastka podróży do Gruzji i literatury fantastycznej.  

Obszary specjalizacji

  • Spory sądowe i arbitrażowe
  • Doradztwo przedprocesowe
  • Doradztwo w zakresie nowych technologii
  • Prawo autorskie

Aktualności

Publikacja | Prawo konsumenckie

6 głównych obowiązków wprowadzonych przez Data Act

Anna Olszewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

6 głównych obowiązków wprowadzonych przez Data Act

Anna Olszewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Spory w IT

Umowy na wdrożenie IT w metodyce agile

Józef Pordes

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Spory w IT

Umowy na wdrożenie IT w metodyce agile

Józef Pordes

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Ceny transferowe

Doświadczenia  z  negocjacji i wykonywania umów  IT

Józef Pordes

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Ceny transferowe

Doświadczenia  z  negocjacji i wykonywania umów  IT

Józef Pordes

CZYTAJ WIĘCEJ