Senior Consultant w Olesiński & Wspólnicy. Prowadzi praktykę własności przemysłowej. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z nowymi technologiami oraz ochroną marki. Wspiera Klientów w uzyskiwaniu i ochronie praw własności przemysłowej (m.in. znaki towarowe, patenty) oraz zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji.
Koordynuje ochronę praw Klientów w kilkudziesięciu państwach, również poza Unią Europejską. Doradza w obszarach związanych z umowami dystrybucyjnymi i wdrożeniowymi, sporami domenowymi, cloud computingiem i ochroną danych osobowych w systemach informatycznych.

 

Wcześniej pracował m.in. w wyspecjalizowanym Sądzie Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Projektował umowy licencyjne i ścigał naruszenia praw IP m.in. dla światowych liderów branży rozrywki, w tym największych producentów filmowych i multimedialnych. Prowadził audyty praw IP w procesach due diligence start-upów technologicznych oraz liderów branży TMT.

 

Laureat konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową z zakresu IP. Współautor książki „Ochrona danych osobowych w dziale IT”. Regularnie publikuje w dziennikach ogólnopolskich i prasie branżowej.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Doradza w języku angielskim.

 

Wolny czas poświęca na wyprawy autostopowe, żeglowanie i wycieczki górskie.

Moje publikacje