Zastrzeżenia prawne/disclaimer

Wszelkie treści zawarte na stronie oraz w materiałach marketingowych Grupy O&W mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Olesiński i Wspólnicy Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady specjalistów O&W.

 

All contents of the website and marketing materials of the O&W Group are for guidance and do not constitute legal or tax advice. Olesiński i Wspólnicy Sp.k. is not responsible for the use of information contained therein without prior professional consultation with O&W specialists.