Zastrzeżenia prawne/disclaimer

Wszelkie treści zawarte na stronie oraz w materiałach marketingowych Grupy OW mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Olesiński i Wspólnicy Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady specjalistów OW.

 

All contents of the website and marketing materials of the OW Group are for guidance and do not constitute legal or tax advice. Olesiński i Wspólnicy Sp.k. is not responsible for the use of information contained therein without prior professional consultation with OW specialists.