VC (Venture Capital)

Rozumiemy specyfikę rynku venture capital i kompleksowo wspieramy wszystkie podmioty procesu inwestycyjnego – fundusze VC, aniołów biznesu, startupy i ich założycieli. Doradzaliśmy przy kilkudziesięciu transakcjach rynku VC, w tym transakcjach transgranicznych.

Nasze obszary wsparcia:

Tworzenie optymalnej dla Klienta struktury transakcji

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji inwestycji (m.in. term-sheet, umowa inwestycyjna, umowa wspólników)

Przeprowadzanie badań due diligence (prawnych, podatkowych, finansowych), a także przygotowanie startupu do badania

Sporządzanie raportów identyfikujących ryzyka oraz implementacja wniosków z raportów

Wsparcie w procesie negocjacji na każdym etapie transakcji

Strukturyzowanie planów motywacyjnych (ESOP)

Wsparcie funduszy VC w tworzeniu wewnętrznych struktur organizacyjnych

Kompleksowa obsługa korporacyjna organów spółek handlowych

Kontakt z instytucjami publicznymi (m.in. Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Zrealizowane projekty

Z kim współpracujemy

Odpowiedzialny partner

Aktualności

Publikacja | VC (Venture Capital)

Wyjście z inwestycji VC

Patrycja Wakuluk

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Wyjście z inwestycji VC

Patrycja Wakuluk

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Umowa inwestycyjna

Patrycja Wakuluk

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Umowa inwestycyjna

Patrycja Wakuluk

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Due diligence

Ewelina Macewicz

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Due diligence

Ewelina Macewicz

CZYTAJ WIĘCEJ