Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Na zjawisko niewypłacalności warto spojrzeć z perspektywy nowych szans. Jakiekolwiek nie byłyby przyczyny trudności finansowych, przedsiębiorca posiada pełną gamę środków pozwalających na odsunięcie od siebie takiego stanu. Nasze doświadczenie pozwala nam łączyć takie możliwości ze zmysłem biznesu.

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

Senior Associate
Radca Prawny

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

Senior Associate
Radca Prawny

Obszary doradztwa

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe stanowi szansę dla przedsiębiorców zmagających się z problemami finansowymi. Przy wykorzystaniu odpowiednich procedur oraz pod nadzorem ze strony sądu interesy wierzycieli są należycie chronione, a dłużnik może zrestrukturyzować swój biznes i prowadzić go dalej. Może również zakończyć jedną formę działalności i dalej funkcjonować na rynku, stawiając czoła nowym wyzwaniom. Nasze wsparcie w tym obszarze obejmuje m.in.:

INwatch - monitorowanie niewypłacalności – autorski projekt O&W polegający na opracowaniu wewnętrznych praktyk oraz polityk obiegu informacji i dokumentów, zasad monitorowania płynności finansowej spółki, mapowaniu potencjalnych ryzyk i osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności spółki w celu uniknięcia powstania stanu niewypłacalności spółki w przyszłości

Opracowywanie opinii finansowych na temat momentu powstania niewypłacalności przedsiębiorcy – we współpracy z analitykami z O&W Analytics, w oparciu o wyniki audytu ustalamy, czy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego / o ogłoszenie upadłości

Restrukturyzację zadłużenia – negocjowanie i zawieranie układów z wierzycielami poprzez m. in. zawieranie ugód pozasądowych z wierzycielami prywatnymi oraz układów ratalnych z ZUS, US i innymi wierzycielami publicznoprawnymi

Przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości – analiza potrzeb klienta i rekomendacja odpowiednich działań, pomoc w wyborze optymalnego rodzaju postępowania, kompleksowa pomoc prawna przed i po rozpoznaniu złożonych wniosków

Reprezentacja w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań, w tym m.in. negocjowanie warunków układu z dłużnikiem, reprezentacja na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu zawarcia układu

Pomoc publiczna / test prywatnego wierzyciela – wsparcie w procesie pozyskania pomocy publicznej na realizację procesu restrukturyzacji oraz opracowywanie testów prywatnego wierzyciela

Egzekucja wierzytelności – opracowanie strategii dochodzenia wierzytelności, wybór odpowiednich instrumentów maksymalizujących szansę egzekucji należności

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz doradców restrukturyzacyjnych– pełne wsparcie i doradztwo w skomplikowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz w bieżącym prowadzeniu przedsiębiorstw

Szkolenia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – prowadzimy szeroką gamę szkoleń z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Zrealizowane projekty

Odpowiedzialny partner

Aktualności

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Z sukcesem zakończyliśmy postępowanie restrukturyzacyjne

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Z sukcesem zakończyliśmy postępowanie restrukturyzacyjne

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Przedsiębiorcy na upadłościowych wakacjach – artykuł dla Forbes

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Przedsiębiorcy na upadłościowych wakacjach – artykuł dla Forbes

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Zarządzanie relacjami z wierzycielami podczas kryzysu

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Zarządzanie relacjami z wierzycielami podczas kryzysu

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska

CZYTAJ WIĘCEJ