Prawo konsumenckie

Przedsiębiorcy kierujący swoje usługi i towary konsumentom muszą uwzględniać pozycję konsumenta jako słabszego i chronionego prawem uczestnika rynku. Relacje B2C wymagają więc szczególnej ostrożności nie tylko w zakresie projektowanych umów i regulaminów, ale także stosowanych praktyk.

Magdalena Kaleta-Maniak

Manager
Adwokat

Magdalena Kaleta-Maniak

Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

Na co dzień wspieramy przedsiębiorców kierujących swoje produkty i usługi konsumentom, zarówno w ramach sprzedaży bezpośredniej, w lokalu i poza lokalem przedsiębiorcy, jak w online (na odległość). Rozumiemy biznesowe aspekty sprzedaży konsumenckiej i wspieramy klientów w ich realizacji, zapewniając jednocześnie stosowanie praw konsumentów. Nasze wsparcie w zakresie Prawa konsumenckiego obejmuje:

Tworzenie dokumentacji, umów, regulaminów, ulotek i innych treści kierowanych do konsumentów, z uwzględnieniem klauzul niedozwolonych i ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd, także w ramach e-commerce (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Prawo e-commerce)

Audyt stosowanej dokumentacji kierowanej do konsumentów pod kątem klauzul niedozwolonych i ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd, połączony z przedstawieniem rekomendacji w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów

Ocena stosowanych praktyki i zasad działania skierowanych do konsumentów pod kątem ryzyka uznania za naruszenie zbiorowych praw konsumentów

Ocena treści komunikatów marketingowych pod kątem potencjalnego wprowadzenia konsumentów w błąd oraz możliwości ich stosowania na podstawie zebranych zgód (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Prawo marketingu i reklamy)

Wsparcie w konstruowaniu procedur zwrotów i reklamacji, zapewniających realizację praw konsumentów, w sposób zabezpieczający interesy przedsiębiorcy

Bieżące wsparcie w komunikacji z konsumentami w sprawach spornych

Wsparcie w ramach postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz lokalnymi Rzecznikami Praw Konsumentów

Zrealizowane projekty

Odpowiedzialny partner

Aktualności

Publikacja | Prawo konsumenckie

Zwrot pieniędzy za zakupy online – w gotówce czy na wirtualny portfel?

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Zwrot pieniędzy za zakupy online – w gotówce czy na wirtualny portfel?

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Silniejszy Prezes UOKiK – nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Silniejszy Prezes UOKiK – nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ