Prawo gier wideo

Obszary doradztwa

Kompleksowe wsparcie w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów produkcyjnych (deweloperskich), wydawniczych, licencyjnych dystrybucyjnych, z podwykonawcami (outsource), opartych na prawie polskim lub obcym

Kompleksowe doradztwo w zakresie strukturyzowania procesów dystrybucji gier

IP BOX dla branży gier wideo – opracowanie modelu stosowania mechanizmu IP BOX, wsparcie przy jego rozliczaniu podatkowym oraz przy wprowadzaniu dla współpracowników (np. programistów); sporządzenie studium wykonalności, analiza prowadzonej działalności twórczej oraz potencjalnego wpływu na opodatkowanie dochodu

Kompleksowe doradztwo podatkowe z uwzględnieniem specyfiki branży, indywidualnych struktur korporacyjnych (holdingowych), modelu zatrudniania itp., doradztwo w zakresie korzystania z preferencji podatkowych (np. IP BOX, ulga B+R); analiza modeli biznesowych krajowych i międzynarodowych pod kątem podatku u źródła (WHT), cen transferowych (TP), kwalifikowalności (możliwości odliczenia) kosztów podatkowych

Doradztwo w zakresie weryfikacji procesu nabywania praw autorskich od twórców; weryfikacja łańcuchów transferu praw w procesach przejmowania studiów deweloperskich

Kompleksowa opieka nad znakami towarowymi, w tym rejestrowanie znaków towarowych w Polsce i zagranicą; ochrona marki

Doradztwo w zakresie wyboru optymalnego modelu zatrudniania w ramach organizacji / grupy spółek, reprezentacja w zakresie sporów pracowniczych

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników gier wideo

Doradztwo z zakresu ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego w świetle regulacji krajowych oraz unijnych

Reprezentacja w sporach (przedsądowych i sądowych) z udziałem studia producenckiego / wydawcy – w tym w zakresie ochrony IP, transferu IP, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z podwykonawcą, wydawcą, licencjobiorcą itp.

Projektowanie i implementacja modeli rozliczania wirtualnych płatności

Kompleksowe wsparcie prawne w procesach pozyskiwania finansowania – np. pomoc w poszukiwaniu inwestora, IPO, SPO, dofinansowania UE

Zrealizowane projekty

Aktualności

Publikacja | Prawo gier wideo

Umowa B2B w game-dev a ryzyko reklasyfikacji

Jakub Kowal

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo gier wideo

Umowa B2B w game-dev a ryzyko reklasyfikacji

Jakub Kowal

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Wyjście z inwestycji VC

Patrycja Wakuluk

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Wyjście z inwestycji VC

Patrycja Wakuluk

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Umowa inwestycyjna

Patrycja Wakuluk

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Umowa inwestycyjna

Patrycja Wakuluk

CZYTAJ WIĘCEJ