Prawo e-commerce

E-commerce to coś więcej niż sprzedaż internetowa. To ciągłe podążanie za zmieniającymi się preferencjami i nawykami zakupowymi klientów, to nieustanne ulepszenia i nowe technologie. W Internecie wszystko dzieje się szybko, to często wyścig z czasem – a my biegniemy w nim razem z Naszymi Klientami, bo rozumiemy ich biznes.

Magdalena Kaleta-Maniak

Manager
Adwokat

Magdalena Kaleta-Maniak

Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

Na co dzień doradzamy największym sklepom, aplikacjom i serwisom internetowym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Wspieramy je w bieżącej działalności, wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii oraz wchodzeniu na nowe rynki sprzedaży w Europie i na świecie. Do grona naszych Klientów z branży e-commerce należą także mali i średni przedsiębiorcy - bierzemy czynny udział w kształtowaniu ich dobrych praktyk oraz wspieraniu ich rozwoju. Nasze działania dostosowujemy do specyfiki sprzedaży internetowej, uwzględniając jednocześnie aspekty biznesowe i techniczne. Nasze wsparcie w zakresie prawa e-commerce/ TMT obejmuje:

Prawny i praktyczny audyt sklepów internetowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych, połączony z przedstawieniem rekomendacji w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów

Tworzenie „od zera” lub weryfikacja istniejących kanałów sprzedaży i komunikacji online - regulaminów e-sklepów, portali internetowych czy aplikacji mobilnych, polityk prywatności i cookie, z uwzględnieniem praktyki rynku e-commerce i specyfiki danego biznesu

Adaptację zagranicznych sklepów i platform internetowych do wymogów wynikających z prawa polskiego oraz wsparcie w wejściu na rynki zagraniczne

Negocjacje i wypracowywania umów związanych z funkcjonowaniem sklepów internetowych i aplikacji mobilnych np. z dostawcami platform internetowych czy usług płatniczych w e-commerce

Wsparcie w bieżącej działalności operacyjnej i sprzedażowej, w tym w komunikacji z klientami i ocenie zasadności składanych skarg i reklamacji, wsparcie w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporach z konsumentami

Tworzenie procedur reklamacyjnych i zasad zwrotu towarów, opracowywanie "dobrych praktyk" z zakresu praw konsumentów (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Prawo konsumenckie)

Wsparcie w prowadzonych działaniach i strategii marketingowej – e-mail marketing, sms marketing, reklama internetowa, konkursy, promocje (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Prawo marketingu i reklamy)

Budowanie i ochrona marki oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji - ochrona przed nieuprawnionym wykorzystywaniem znaków towarowych, zdjęć i opisów produktów sprzedawanych online (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Prawo własności intelektualnej)

Zrealizowane projekty

Odpowiedzialny partner