M&A (fuzje i przejęcia)

W ramach praktyki M&A doradzamy na każdym etapie transakcji – zarówno na rzecz strony kupującej, jak i sprzedającej. Pomagamy ocenić oraz zminimalizować ryzyka prawne związane z procesami fuzji i przejęć. Przeprowadzamy procesy restrukturyzacji, w tym procesy transgranicznego połączenia spółek. Nasze obszary wsparcia:

Prawno-podatkowe strukturyzowanie transakcji przy możliwym wsparciu analityków spółki z grupy - O&W Analytics

Przygotowanie treści początkowych dokumentów transakcyjnych (term-sheetu, listu intencyjnego)

Przeprowadzanie kompleksowych badań prawnych, podatkowych i finansowych (due diligence)

Sporządzanie raportów identyfikujących ryzyka oraz implementacja wniosków z raportów

Doradztwo w transakcjach zbywania i nabywania udziałów lub akcji (share deal)

Doradztwo w transakcjach zbywania i nabywania aktywów, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (asset deal)

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcji

Wsparcie w procesie negocjacji na każdym etapie transakcji

Przekształcenia, połączenia, podziały spółek handlowych

Prowadzenie postępowań przed organami administracji, w tym Prezesem UOKiK, KOWR oraz KNF

Zrealizowane projekty

Lider specjalizacji