Global Mobility / Immigration Law

Międzynarodowa mobilność pracowników (czy to w związku z transgranicznym świadczeniem usług, czy rotacjami personelu w ramach międzynarodowych koncernów) jest dziś czymś oczywistym i niezbędnym w biznesie. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, praktyczną i interdyscyplinarną znajomość regulacji krajowych i międzynarodowych (prawo + podatki + ubezpieczenia społeczne) oraz rozumienie potrzeb biznesowych, pomagamy klientom dobrać najbardziej optymalne i praktyczne rozwiązania.

Andrzej Łobodziński

Senior manager
Radca prawny

Andrzej Łobodziński

Senior manager
Radca prawny

Obszary doradztwa

Od ponad 15 lat kompleksowo wspieramy naszych klientów (zarówno największe, międzynarodowe koncerny, jak i lokalne firmy rodzinne) we wszystkich kwestiach związanych z szeroko pojętym zatrudnianiem cudzoziemców oraz Global Mobility, w szczególności oddelegowaniami pracowniczymi (zarówno w aspekcie prawnym, podatkowym, jak i ubezpieczeń społecznych). Projektując optymalne rozwiązania dla naszych klientów łączymy specjalistyczną wiedzę z praktycznym doświadczeniem oraz znajomością podejścia i praktyki organów. Nasze wsparcie obejmuje m.in. następujące obszary:

Weryfikacja funkcjonujących rozwiązań i projektowanie optymalnych modeli oddelegowania polskich pracowników i kadry menedżerskiej za granicę z uwzględnieniem aspektów podatkowych, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Wsparcie i prowadzenie postępowań przed organami kontrolnymi, również w państwach świadczenia pracy

Kompleksowa obsługa oddelegowań (prawo, podatki, ZUS) zarówno do Polski, państw UE, jak i spoza Unii

Projektowanie i wdrażanie koncepcji oraz optymalnych modeli współpracy z cudzoziemcami;

Bieżące doradztwo w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, w tym oddelegowania obywateli z państw trzecich

Kompleksowe wsparcie w aspekcie compliance (rozliczenia podatkowe, ZUS etc.)

Prowadzenie szkoleń/ warsztatów dedykowanych działom HR/ kadrze menedżerskiej, etc.

Weryfikacja funkcjonujących rozwiązań i projektowanie optymalnych modeli w zakresie zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

Spory z pracownikami na gruncie oddelegowań (w tym: roszczenia o wynagrodzenie wg. stawek obowiązujących w kraju świadczenia pracy etc.)

Zrealizowane projekty

Z kim współpracujemy

Aktualności

Publikacja | Global Mobility / Immigration Law

Tarcza a cudzoziemcy – gdzie leży problem?

Marcel Mańka

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Global Mobility / Immigration Law

Tarcza a cudzoziemcy – gdzie leży problem?

Marcel Mańka

CZYTAJ WIĘCEJ