Energia i chemia

Sektor energetyczny i chemiczny są niezwykle mocno uregulowane, cechują się specjalistycznymi rozwiązaniami prawnymi i są nadzorowane przez branżowe organy. W tym wszystkim musi odnaleźć się każdy przedsiębiorca, bo styczność z tymi sektorami mają nie tylko wielkie przedsiębiorstwa państwowe, lecz każdy, kto choćby tylko nabywa energię na własne potrzeby i określone rodzaje substancji chemicznych (np. smary).

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

Łączymy kompetencje z zakresu prawa energetycznego i regulacji pokrewnych (efektywność energetyczna, elektromobilność, odnawialne źródła energii) ze znajomością sektora chemicznego i zagadnieniami akcyzowymi.
Doradzamy przedsiębiorcom branżowym (sektor energetyczny, sektor chemiczny) oraz każdemu, kto dotknięty jest skutkami tych branżowych regulacji.
Obszary naszej pomocy:

Analiza obowiązków wynikających z przemieszczeń towarów, w tym paliw ciekłych

SENT – analiza obowiązków przedsiębiorców, bieżące doradztwo, prowadzenie postępowań przed organami

Rejestr Podmiotów Przywożących oraz Rejestr systemu zapasów interwencyjnych – rejestracja, analiza obowiązków, obrona w postępowaniach w sprawach nałożenia kar administracyjnych i postępowaniach karnych

Zwolnienia z akcyzy w zakresie energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach produkcyjnych (w tym przedsiębiorcy energochłonni)

Umowy energetyczne – sprawdzanie umów sprzedaży / dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu (analizujemy różne modele sprzedaży, przysługujące rekompensaty, czytamy „drobny druk”, wspieramy wyliczanie rzeczywistych kosztów w oparciu o taryfy i cenniki) oraz umów przyłączeniowych; pośrednictwo i doradztwo w kontaktach z przedsiębiorstwami energetycznymi (sprzedawcy oraz dystrybutorzy energii) na wczesnych etapach inwestycji

Koncesje – postępowania dotyczące uzyskania i zmiany koncesji na wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii, w tym obowiązków koncesyjnych

Efektywność energetyczna – wsparcie w kwalifikacji projektu, wnioski o przyznanie tzw. białych certyfikatów, korekty wniosków

Ulgi dla przedsiębiorców energochłonnych – analiza możliwości skorzystania z programów wsparcia przedsiębiorców energochłonnych

Zielona energia i elektromobilność – kompleksowe doradztwo udzielane we współpracy z zespołem pomocy publicznej i zrównoważonego rozwoju (m.in. dofinansowania / ulgi dla projektów OZE)

Reprezentacja przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w prowadzonych postępowaniach – w tym przygotowywanie niezbędnych pism (wnioski, odwołania, pisma przygotowawcze, itp.)

Zrealizowane projekty

Odpowiedzialny partner

Aktualności

News | Energia i chemia

Dofinansowanie do cen energii

Tomasz Wróblewski

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Energia i chemia

Dofinansowanie do cen energii

Tomasz Wróblewski

CZYTAJ WIĘCEJ