Raportowanie ESG

Zrównoważony rozwój to nie tylko chwilowa moda, ale podstawa, na której w dzisiejszym świecie budowany jest biznes. Właśnie dlatego wyodrębniliśmy osobną praktykę poświęconą kompleksowemu wsparciu w tym obszarze.

Michał Bogacz

Partner
Radca prawny

Michał Bogacz

Partner
Radca prawny

Obszary doradztwa

Wspieramy na każdym etapie raportowania ESG. Łączymy wiedzę prawniczą z perspektywą ekonomiczną, finansową (we współpracy z OW Analytics, spółką z grupy OW) i marketingową. Prowadzimy projekty kompleksowo, przechodząc z zespołem klienta przez każdy szczebel procesu - począwszy od szkoleń, analizy istotności, uzupełnienia polityk, a kończąc na pierwszym raporcie ESG. Dzięki temu oferujemy skuteczne doradztwo odpowiadające na potrzeby biznesu. Nasze główne obszary wsparcia w ramach raportowania ESG:

Audyt gotowości – badamy poziom przygotowania spółki do spełnienia obowiązków związanych ze zrównoważonym rozwojem, a w tym: mapujemy organizację na poziomie ogólnym pod kątem ESG; sprawdzamy, jakie m.in. dane, dokumenty czy procedury są już implementowane; porównujemy uzyskane informacje z wymogami ESRS; uwzględniamy kontekst biznesowy (oczekiwania otoczenia, podmiotów z łańcucha dostaw) i kontekst prawny.

Analiza istotności – wyniki tego procesu stanowią podstawę dla dalszych etapów przygotowania spółki do raportowania ESG. Przeprowadzamy badanie istotności zgodnie z przewidzianą w ESRS zasadą „podwójnej istotności”. Sprawdzamy wymogi kontrahentów spółki, standardy branżowe, angażujemy interesariuszy. Efektem działań jest identyfikacja faktycznych i potencjalnych obszarów wpływów, ryzyk i szans organizacji w zakresie ESG oraz ich priorytetyzacja na potrzeby raportu ESG.

Wsparcie analityczne i finansowe – we współpracy z ekspertami z OW Analytics przeprowadzamy analizę istotności w zakresie finansowym, a także analizę scenariuszową. Implementujemy narzędzia do zbierania i przetwarzania danych, niezbędnych do przygotowania raportu ESG i strategii ESG.

Taksonomia - doradzamy w zakresie realizacji obowiązków ujawnieniowych, w tym przy klasyfikacji działalności zrównoważonej oraz analizie kryteriów kwalifikacji pod wszystkie cele środowiskowe na potrzeby wyliczenia obrotów, Capex i Opex. Audytujemy przyjęte reguły i zapewniamy usługę weryfikacji minimalnych gwarancji społecznych pod pełne oświadczenie o taksonomii.

Przygotowanie raportu ESG od podstaw - w oparciu o nowe przepisy unijne CSRD i ESRS, ale także z uwzględnieniem standardów GRI i SASB, w tym dla małych i średnich przedsiębiorców raportujących dobrowolnie lub w spełnieniu oczekiwań podmiotów z łańcucha wartości.

Szkolenia i warsztaty – przygotowujemy zespoły robocze w spółkach do wdrożenia zrównoważonego rozwoju. Szkolimy w praktycznej formie, posługując się naszym doświadczeniem z licznych projektów obejmujących wdrożenie ESG.

Strategia ESG – doradzamy w opracowaniu mierzalnych celów i zbudowaniu na ich podstawie strategii. Pomagamy także w strategii komunikacyjnej i funkcjonalnej (ocena możliwości budowy przewagi konkurencyjnej dzięki ESG).

Obliczanie śladu węglowego – wyliczamy ślad węglowy i projektujemy procesy pozwalające na bieżące aktualizowanie obliczeń dla każdego z zakresów (Scope 1 – 3), a także optymalizowanie biznesu – pod kątem ograniczenia śladu węglowego.

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - w tym zakresie łączymy umiejętności z zakresu prawa, podatków oraz analizy danych, dzięki czemu wspieramy spółki w składaniu rocznych i kwartalnych sprawozdań CBAM, wnioskach o przyznanie statusu upoważnionego zgłaszającego CBAM i rejestracji w rejestrze CBAM.

Profilaktyka (compliance) – pomagamy przeciwdziałać mobbingowi, korupcji i innym negatywnym zjawiskom w organizacjach. Opracowujemy i wdrażamy polityki i regulaminy wewnętrzne, prowadzimy szkolenia, a także budujemy wewnętrzne procesy i zespoły ESG.

Whistleblowing - wspieramy również w zakresie spełnienia wymogów Dyrektywy o ochronie sygnalistów, także przy użyciu narzędzia Whistboard.

ESG Officer – outsourcing obejmujący bieżące wsparcie dla spółek z zakresu ESG, w tym m.in. budowa strategii komunikacyjnej dla interesariuszy spółki w zakresie ESG oraz odpowiedzi na ich pytania, przygotowywanie odpowiedzi na ankiety takie jak EcoVadis czy SAQ, monitoring otoczenia prawnego spółki z zakresu ESG, analiza lub opracowanie odpowiednich procesów, dokumentów czy polityk przygotowujących do raportowania zgodnego z CSRD i ESRS oraz ujawnień taksonomicznych.

Zrealizowane projekty

Z kim współpracujemy

Aktualności

Publikacja | Raportowanie ESG

Nowe wytyczne do ESRS mają ułatwić firmom raportowanie

Elżbieta Schulz

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Raportowanie ESG

Nowe wytyczne do ESRS mają ułatwić firmom raportowanie

Elżbieta Schulz

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Raportowanie ESG

Dyrektywa CSDD przyjęta przez Radę UE

Martyna Gajda

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Raportowanie ESG

Dyrektywa CSDD przyjęta przez Radę UE

Martyna Gajda

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Raportowanie ESG

Raportowanie ESG a Compliance

Elżbieta Schulz

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Raportowanie ESG

Raportowanie ESG a Compliance

Elżbieta Schulz

CZYTAJ WIĘCEJ