White-collar crime

Prowadzenie biznesu wymaga od przedsiębiorców podejmowania odważnych decyzji. Każda z nich może się wiązać nie tylko z ryzykiem odpowiedzialności finansowej, ale również karnej. Dziś każdy członek zarządu, rady nadzorczej i top managementu powinien pamiętać, że należyta staranność to nie tylko modne pojęcie, ale kluczowy element ochrony przed odpowiedzialnością karną i karno-skarbową.

Anna Chrobot

Partner
Adwokat

Anna Chrobot

Partner
Adwokat

Obszary doradztwa

Doradztwo w zakresie postępowań karno-gospodarczych i karno-skarbowych wymaga stanowczości i determinacji a jednocześnie odpowiedniego wyczucia z uwagi na wrażliwy charakter postępowań. Wiemy to doskonale – mamy za sobą lata praktyki w tym obszarze. Wspieramy Klientów m.in. w zakresie:

 • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych,
 • przestępstw wierzycielskich,
 • przestępstw nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym
 • przestępstw korupcji managerskiej,
 • nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Aby maksymalnie zabezpieczyć naszych klientów i kompleksowo zarządzać nieprawidłowościami współpracujemy w multidyscyplinarnych zespołach z doświadczonymi ekspertami m.in. z zakresu podatków, prawa handlowego, prawa ochrony środowiska czy prawa pracy. W razie potrzeby działamy również z detektywami oraz doświadczonymi przedstawicielami służb bezpieczeństwa. W ramach specjalizacji ściśle współpracujemy z zespołem compliance, co często pozwala nam zapobiec ryzykom związanym z odpowiedzialnością karną i karną-skarbową.

Co oferujemy?

Przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym i skarbowym w strukturach przedsiębiorstwa (elementy compliance):

 • Prawnokarna ocena ryzyk określonych transakcji i pomoc w ich zminimalizowaniu
 • Identyfikacja obszarów generujących istotne ryzyka odpowiedzialności osobistej i uporządkowanie formalnego przypisania odpowiedzialności w strukturze Spółki (podział odpowiedzialności)
 • Wdrażanie skutecznych mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości i obsługa zgłoszeń (jesteśmy współtwórcą autorskiego narzędzia do obsługi zgłoszeń o naruszeniach WhistBoard )
 • Tworzenie „szytych na miarę” procedur m.in. antykorupcyjnych, działania w sytuacjach kryzysowych
 • Szkolenia m.in. z odpowiedzialności osobistej managementu najwyższego szczebla, zachowań w sytuacjach kryzysowych (zatrzymanie / przeszukanie / przesłuchanie)

 • Pomoc i reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego (wsparcie pokrzywdzonego – oskarżyciela posiłkowego)

  Zarządzanie nieprawidłowościami:

 • Prawnokarna ocena ryzyka po dokonaniu transakcji;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających po zgłoszeniu nieprawidłowości;
 • Audyt śledczy – prowadzimy audyty bezpieczeństwa z pogranicza prawa karnego i karnego skarbowego, wspieramy przedsiębiorców w wykrywaniu oszustw i nadużyć;

 • Zrealizowane projekty

  Odpowiedzialny partner

  Aktualności

  News | Ochrona danych osobowych, RODO

  Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

  Ludmiła Łuczak

  CZYTAJ WIĘCEJ

  News | Ochrona danych osobowych, RODO

  Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

  Ludmiła Łuczak

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Publikacja | White-collar crime

  Nowelizacja kodeksu karnego – zmiany dla biznesu

  Justyna Papież-Łogin

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Publikacja | White-collar crime

  Nowelizacja kodeksu karnego – zmiany dla biznesu

  Justyna Papież-Łogin

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Publikacja | White-collar crime

  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – najważniejsze zmiany

  Justyna Papież-Łogin

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Publikacja | White-collar crime

  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – najważniejsze zmiany

  Justyna Papież-Łogin

  CZYTAJ WIĘCEJ