VC (Venture Capital)

Rozumiemy specyfikę rynku Venture Capital i kompleksowo wspieramy wszystkie podmioty procesu inwestycyjnego – fundusze VC, aniołów biznesu, startupy i ich założycieli. Doradzaliśmy przy kilkudziesięciu transakcjach rynku VC, w tym transakcjach transgranicznych.

Nasze obszary wsparcia:

Tworzenie optymalnej dla klienta struktury transakcji

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji inwestycji (m.in. term-sheet, umowa inwestycyjna, umowa wspólników)

Przeprowadzanie badań due diligence (prawnych, podatkowych, finansowych), a także przygotowanie startupu do badania

Sporządzanie raportów identyfikujących ryzyka oraz implementacja wniosków z raportów

Wsparcie w procesie negocjacji na każdym etapie transakcji

Strukturyzowanie planów motywacyjnych (ESOP)

Wsparcie funduszy VC w tworzeniu wewnętrznych struktur organizacyjnych

Kompleksowa obsługa korporacyjna organów spółek handlowych

Kontakt z instytucjami publicznymi (m.in. Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Zrealizowane projekty

Z kim współpracujemy

Odpowiedzialny partner

Aktualności

News | M&A (fuzje i przejęcia)

Przedstawiciele OW na konferencji Infoshare 2022

Justyna Korycka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | M&A (fuzje i przejęcia)

Przedstawiciele OW na konferencji Infoshare 2022

Justyna Korycka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | TMT / IT

Deal Maker of the Year 2022 – nagroda magazynu Finance Monthly

News | TMT / IT

Deal Maker of the Year 2022 – nagroda magazynu Finance Monthly

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | VC (Venture Capital)

Zaangażowanie założyciela po sprzedaży udziałów w spółce gamingowej

Publikacja | VC (Venture Capital)

Zaangażowanie założyciela po sprzedaży udziałów w spółce gamingowej

CZYTAJ WIĘCEJ