• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Chinese
  • Japan
  • Korean

Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Praca doradcy w tym obszarze daje szczególną satysfakcję, pozwala bowiem kreować rzeczywistość dzięki doradzaniu w wyborze odpowiedniej struktury prowadzonej przez klienta działalności. Optymalna struktura pozwala nie tylko kompleksowo zabezpieczyć udziałowców i członków organów spółki, ale też prowadzić biznes w efektywny sposób.

Michał Bogacz

Partner
Radca prawny

Michał Bogacz

Partner
Radca prawny

Obszary doradztwa

Wybór optymalnej prawnie i podatkowo formy prowadzenia działalności oraz zakładanie spółek osobowych i kapitałowych

Projekty z zakresu łączenia, podziału, przekształcania spółek, joint venture – pomoc prawna na każdym etapie realizacji projektu, w tym opracowanie optymalnego i bezpiecznego modelu transakcji, przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej (plany przekształceń i połączeń oraz inna niezbędna dokumentacja, umowy inwestycyjne, umowy wspólnego przedsięwzięcia, dokumenty typu term sheet), wsparcie w negocjacjach warunków transakcji, kontakt z inwestorami, przeprowadzanie badań prawnych i podatkowych oraz sporządzanie raportów na temat ryzyk prawnych i podatkowych (due dilligence)

Restrukturyzacje – doradztwo w kwestiach związanych m.in. z przystępowaniem do spółek nowych udziałowców, podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego, umowy wspólników (akcjonariuszy), term sheets, umowy inwestycyjne, transakcje zbycia lub zabezpieczenia na akcjach i udziałach, doradztwo w procesach wyciskania akcjonariuszy ze spółki (squeeze out) oraz wyłączenia wspólnika ze spółki

Kształtowanie zasad corporate governance – sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów, polityk wewnętrznych i innych regulacji w celu zapewnienia ładu korporacyjnego w spółkach

Obsługa zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników – kompleksowa pomoc prawna w zwoływaniu i przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, w tym reprezentowanie udziałowców w charakterze pełnomocnika, pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia, przygotowywanie projektów uchwał, wsparcie w procesach rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS

Obsługa sporów korporacyjnych – reprezentowanie spółek, udziałowców i członków organów spółek w sporach wynikających ze stosunku spółki (m.in. zaskarżanie uchwał organów spółek, dochodzenie odszkodowań od członków organów spółek z tytułu szkody wyrządzonej spółce, powództwa typu actio pro socio)

Likwidacja spółek – pomoc prawna w przeprowadzeniu likwidacji spółki, w tym zbycie zbędnej lub niechcianej spółki z wykorzystaniem instrumentów prawa upadłościowego (przygotowana likwidacja, pre-pack) lub przeprowadzenie tzw. likwidacji „pod klucz”

Zrealizowane projekty

Aktualności

Publikacja | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Fundacja rodzinna – organy i zakres ich uprawnień

Omolola Kwiatkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Fundacja rodzinna – organy i zakres ich uprawnień

Omolola Kwiatkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Nasza ekspertka o strategii ładu korporacyjnego

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Nasza ekspertka o strategii ładu korporacyjnego

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Fundacje rodzinne będą mogły prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w ograniczonym zakresie

Martyna Kokosińska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Fundacje rodzinne będą mogły prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w ograniczonym zakresie

Martyna Kokosińska

CZYTAJ WIĘCEJ