Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Kłopoty finansowe mogą dotknąć każde przedsiębiorstwo i nie jest to nic nadzwyczajnego – to naturalne zjawisko gospodarcze, których przyczyną mogą być różne okoliczności, często niemożliwe do przewidzenia.

Niezależnie jednak od powodów warto wiedzieć, jak z nimi walczyć, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach w momencie popadnięcia w stan niewypłacalności, a także co mogę zrobić jako wierzyciel, aby zabezpieczyć swoje roszczenia na wypadek niewypłacalności kontrahenta.

Warto pamiętać, że przy wykorzystaniu odpowiednich procedur, pod nadzorem sądu można nie tylko ocalić przedsiębiorstwo przed upadkiem, ale również zadbać o interesy wierzycieli, którzy na koniec dnia też ten biznes tworzą.

Nasze wsparcie w sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje wsparcie przedsiębiorców mierzących się z kłopotami finansowymi (spółka jako dłużnik) oraz wsparcie wierzycieli niewypłacalnych przedsiębiorstw (spółka jako wierzyciel):

INwatch - monitorowanie niewypłacalności – autorski projekt OW polegający na opracowaniu wewnętrznych praktyk oraz polityk obiegu informacji i dokumentów, zasad monitorowania płynności finansowej spółki, mapowaniu potencjalnych ryzyk i osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności spółki w celu uniknięcia powstania stanu niewypłacalności spółki w przyszłości

Opracowywanie opinii finansowych na temat momentu powstania niewypłacalności przedsiębiorcy – we współpracy z analitykami z OW Analytics, w oparciu o wyniki audytu ustalamy, czy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego / o ogłoszenie upadłości

Restrukturyzację zadłużenia – doradztwo w zakresie dostępnych działań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia poprzez standardowe procedury restrukturyzacji zadłużenia po restrukturyzacje sądowe;

Przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości – analiza potrzeb klienta i rekomendacja odpowiednich działań, pomoc w wyborze optymalnego rodzaju postępowania, kompleksowa pomoc prawna przed i po rozpoznaniu złożonych wniosków

Pomoc publiczna / test prywatnego wierzyciela – wsparcie w procesie pozyskania pomocy publicznej na realizację procesu restrukturyzacji oraz opracowywanie testów prywatnego wierzyciela

Reprezentacja w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – tym m.in. negocjowanie warunków układu, reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli, reprezentacja przed organami postępowania

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz doradców restrukturyzacyjnych– pełne wsparcie i doradztwo w skomplikowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz w bieżącym prowadzeniu przedsiębiorstw

Szkolenia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – prowadzimy szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, w tym w kontekście obowiązków zarządu z tym związanych

Doradztwo związane z wpływem upadłości na działalność członków organu Spółki

Egzekucja wierzytelności - opracowanie strategii dochodzenia wierzytelności, wybór odpowiednich instrumentów maksymalizujących szansę egzekucji należności

Zabezpieczenie wierzytelności - doradztwo w zakresie zabezpieczeń roszczeń wynikających z zawartych umów na wypadek niewypłacalności kontrahenta

Reprezentacja w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych - w tym m.in. zgłoszenie wierzytelności, kontrola postępowania, reprezentacja w radzie wierzycieli, reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli oraz przed innymi organami postępowania

Zrealizowane projekty

Aktualności

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Wszystko o restrukturyzacji – darmowy e-book do pobrania

Anna Czornik-Sęczkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Wszystko o restrukturyzacji – darmowy e-book do pobrania

Anna Czornik-Sęczkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Postępowanie w sprawie zatorów płatniczych przed UOKiK cz. I

Joanna Dybciak-Kluska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Postępowanie w sprawie zatorów płatniczych przed UOKiK cz. I

Joanna Dybciak-Kluska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Doradztwo O&W przy otwarciu dwóch postępowań restrukturyzacyjnych

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Doradztwo O&W przy otwarciu dwóch postępowań restrukturyzacyjnych

CZYTAJ WIĘCEJ