Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe stanowi szansę dla przedsiębiorców zmagających się z problemami finansowymi. Przy wykorzystaniu odpowiednich procedur oraz pod nadzorem ze strony sądu interesy wierzycieli są należycie chronione, a dłużnik może zrestrukturyzować swój biznes i prowadzić go dalej. Może również zakończyć jedną formę działalności i dalej funkcjonować na rynku, stawiając czoła nowym wyzwaniom. Nasze wsparcie w tym obszarze obejmuje m.in.:

INwatch - monitorowanie niewypłacalności – autorski projekt OW polegający na opracowaniu wewnętrznych praktyk oraz polityk obiegu informacji i dokumentów, zasad monitorowania płynności finansowej spółki, mapowaniu potencjalnych ryzyk i osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności spółki w celu uniknięcia powstania stanu niewypłacalności spółki w przyszłości

Opracowywanie opinii finansowych na temat momentu powstania niewypłacalności przedsiębiorcy – we współpracy z analitykami z OW Analytics, w oparciu o wyniki audytu ustalamy, czy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego / o ogłoszenie upadłości

Restrukturyzację zadłużenia – negocjowanie i zawieranie układów z wierzycielami poprzez m. in. zawieranie ugód pozasądowych z wierzycielami prywatnymi oraz układów ratalnych z ZUS, US i innymi wierzycielami publicznoprawnymi

Przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości – analiza potrzeb klienta i rekomendacja odpowiednich działań, pomoc w wyborze optymalnego rodzaju postępowania, kompleksowa pomoc prawna przed i po rozpoznaniu złożonych wniosków

Reprezentacja w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań, w tym m.in. negocjowanie warunków układu z dłużnikiem, reprezentacja na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu zawarcia układu

Pomoc publiczna / test prywatnego wierzyciela – wsparcie w procesie pozyskania pomocy publicznej na realizację procesu restrukturyzacji oraz opracowywanie testów prywatnego wierzyciela

Egzekucja wierzytelności – opracowanie strategii dochodzenia wierzytelności, wybór odpowiednich instrumentów maksymalizujących szansę egzekucji należności

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz doradców restrukturyzacyjnych– pełne wsparcie i doradztwo w skomplikowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz w bieżącym prowadzeniu przedsiębiorstw

Szkolenia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – prowadzimy szeroką gamę szkoleń z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Zrealizowane projekty

Aktualności

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Wszystko o restrukturyzacji – darmowy e-book do pobrania

Anna Czornik-Sęczkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Wszystko o restrukturyzacji – darmowy e-book do pobrania

Anna Czornik-Sęczkowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Postępowanie w sprawie zatorów płatniczych przed UOKiK cz. I

Joanna Dybciak-Kluska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Postępowanie w sprawie zatorów płatniczych przed UOKiK cz. I

Joanna Dybciak-Kluska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Doradztwo O&W przy otwarciu dwóch postępowań restrukturyzacyjnych

News | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Doradztwo O&W przy otwarciu dwóch postępowań restrukturyzacyjnych

CZYTAJ WIĘCEJ