Ochrona środowiska

Ochrona środowiska już dawno przestała być gałęzią prawa, przekształcając się w ostatnich latach w splątany gąszcz norm krajowych i wspólnotowych. Niegdyś marginalizowana, aktualnie w związku ze zwiększającą się świadomością zagrożeń klimatycznych i wpływu środowiska na komfort życia każdego, stanowi jeden z ważnych aspektów każdej działalności gospodarczej. Skuteczne doradztwo w tym szczególnym ekosystemie wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale również standardów organów środowiskowych i praktycznego know-how.

Olga Płoucha

Manager
Adwokat

Olga Płoucha

Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach korzystania i oddziaływania na środowisko, na które może mieć wpływ prowadzona przez nich działalność.

Przekrojowe audyty środowiskowe – identyfikujemy obowiązki i zapewniamy wdrażanie zgodności prowadzonej działalności w zakresie korzystania ze środowiska

Gospodarka odpadami na każdym etapie łańcucha - zabezpieczamy m.in. właściwą identyfikację oraz skuteczne przeniesienie odpowiedzialności za odpady a także prawidłową realizację obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych

Pozwolenia i zezwolenia środowiskowe – identyfikujemy wymagane pozwolenia i zezwolenia środowiskowe (pozwolenia zintegrowane, sektorowe), zapewniamy wsparcie na każdym etapie ich uzyskiwania a także w realizacji wynikających z nich uprawnień i obowiązków

Woda i ścieki – kompleksowo wspieramy w sprawach dotyczących gospodarki ściekowej (zrzut i odbiór ścieków), korzystania z zasobów wodnych (zgody wodnoprawne), obrotu infrastrukturą techniczną, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków

Opakowania – udzielamy pomocy we wszystkich sprawach dotyczących produktów w opakowaniach oraz opakowań, w tym w zakresie właściwego etykietowania, ewidencji i sprawozdawczości oraz postępowania z odpadami opakowaniowymi

Baterie i akumulatory – wsparcie w zakresie wprowadzania na rynek i dalszego gospodarowania a także odzysku baterii i akumulatorów

Sprzęt elektryczny i elektroniczny - udzielamy kompleksowej pomocy we wszystkich sprawach dotyczących wprowadzania na rynek i dalszego gospodarowania sprzętem elektrycznym i elektronicznym

REACH – wspieramy w identyfikacji potrzeby rejestracji oraz w przeprowadzeniu oceny i rejestracji substancji chemicznych, przygotowaniu kart charakterystyki, przekazywaniu odpowiednich informacji w łańcuchu dostaw, wykonywaniu obowiązków związanych z produkcją, importem i dalszym obrotem substancjami chemicznymi i mieszaninami

Postępowania – w sprawach dotyczących ochrony środowiska skutecznie reprezentujemy interesy naszych klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym a także przed sądami powszechnymi

Produkty – wspieramy w ustaleniu i realizacji obowiązków związanych z wprowadzaniem do Polski produktów, w tym olejów i smarów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urządzeń klimatyzacyjnych i innych napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

Umowy – z uwzględnieniem specyfiki prawa ochrony środowiska opracowujemy i opiniujemy umowy dotyczące wszystkich obszarów działalności mających wpływ na elementy środowiska

Nieruchomości – funkcjonalnie łącząc w naszej organizacji kompetencje z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa nieruchomości, już na etapie wyboru lokalizacji inwestycji pomagamy w identyfikacji aspektów mogących ograniczyć lub wyłączyć wykorzystanie nieruchomości dla zamierzonej działalności

Szkolenia – prowadzimy praktyczne szkolenia dla kadr zarządzających oraz pracowników działów BHP i ochrony środowiska, wyjaśniamy obowiązki spoczywające na organizacji i wskazujemy, jak efektywnie je realizować

Działania naprawcze – dla klientów, którzy nie realizowali obowiązków środowiskowych, przygotowujemy kompleksowy model naprawczy, wspierając w jego realizacji i podejmując działania mające na celu złagodzenie lub wyeliminowanie negatywnych konsekwencji dotychczasowej praktyki

Monitoring zmian – stale obserwujemy trendy i bierzemy udział w ich wypracowywaniu, monitorujemy zmiany w prawie i informujemy o nich naszych klientów. Trzymamy rękę na pulsie m.in. w ramach zespołu specjalistów z różnych dziedzin prawa tworząc kompleksową usługę dla naszych klientów w ramach „zrównoważonego rozwoju”

Zrealizowane projekty

Lider specjalizacji

Aktualności

Wydarzenie | Ochrona środowiska

ESG i raportowanie niefinansowe – od czego zacząć?

Tomasz Wróblewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Ochrona środowiska

ESG i raportowanie niefinansowe – od czego zacząć?

Tomasz Wróblewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Ochrona środowiska

CBAM – nowy mechanizm walki z ucieczką emisji poza granice UE

Aleksandra Horowska​

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Ochrona środowiska

CBAM – nowy mechanizm walki z ucieczką emisji poza granice UE

Aleksandra Horowska​

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Ochrona środowiska

System kaucyjny krok po kroku. Sprawdź, kto, kiedy i co będzie musiał poddać recyklingowi

Olga Płoucha

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Ochrona środowiska

System kaucyjny krok po kroku. Sprawdź, kto, kiedy i co będzie musiał poddać recyklingowi

Olga Płoucha

CZYTAJ WIĘCEJ