Energia, OZE i chemia

Sektor energetyczny i chemiczny są niezwykle mocno uregulowane, cechują się specjalistycznymi rozwiązaniami prawnymi i są nadzorowane przez branżowe organy. W tym wszystkim musi odnaleźć się każdy przedsiębiorca, bo styczność z tymi sektorami mają nie tylko wielkie przedsiębiorstwa państwowe, lecz każdy, kto choćby tylko nabywa energię na własne potrzeby i określone rodzaje substancji chemicznych (np. smary).

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

Łączymy kompetencje z zakresu prawa energetycznego i regulacji pokrewnych (efektywność energetyczna, elektromobilność, odnawialne źródła energii) ze znajomością sektora chemicznego i zagadnieniami akcyzowymi.
Doradzamy przedsiębiorcom branżowym (sektor energetyczny, sektor chemiczny) oraz każdemu, kto dotknięty jest skutkami tych branżowych regulacji. Wspieramy przedsiębiorców w dołączaniu do zielonej rewolucji w poszukiwaniu oszczędności na cenach energii elektrycznej – zwłaszcza zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi i farmami wiatrowymi.
Obszary naszej pomocy:

Zielona energia (odnawialne źródła energii) i elektromobilność– kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców zainteresowanych zainstalowaniem lub korzystaniem w inny sposób z dobrodziejstw instalacji fotowoltaicznych, kupnem zielonej energii, także w formułach PPA, udzielane we współpracy z zespołami pomocy publicznej, zrównoważonego rozwoju (m.in. dofinansowania / ulgi dla projektów OZE) oraz nieruchomości (negocjowanie umów dzierżawy pod budowę instalacji OZE)

Umowy energetyczne – sprawdzanie umów sprzedaży / dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu (analizujemy różne modele sprzedaży, przysługujące rekompensaty, czytamy „drobny druk”, wspieramy wyliczanie rzeczywistych kosztów w oparciu o taryfy i cenniki) oraz umów przyłączeniowych; pośrednictwo i doradztwo w kontaktach z przedsiębiorstwami energetycznymi (sprzedawcy oraz dystrybutorzy energii) na wczesnych etapach inwestycji

Koncesje – postępowania dotyczące uzyskania i zmiany koncesji na wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii, w tym obowiązków koncesyjnych dla wytwórców energii elektrycznej w OZE

Rejestr Podmiotów Przywożących oraz Rejestr systemu zapasów interwencyjnych– rejestracja, analiza obowiązków, obrona w postępowaniach w sprawach nałożenia kar administracyjnych i postępowaniach karnych

Efektywność energetyczna – wsparcie w kwalifikacji projektu, wnioski o przyznanie tzw. białych certyfikatów, korekty wniosków

Specjalistyczna pomoc publiczna w energetyce – analiza i bieżące doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z programów wsparcia przedsiębiorców energochłonnych oraz wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Analiza obowiązków wynikających z przemieszczeń towarów, w tym paliw ciekłych

SENT – analiza obowiązków przedsiębiorców, bieżące doradztwo, prowadzenie postępowań przed organami

Zwolnienia z akcyzy w zakresie energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach produkcyjnych (w tym przedsiębiorcy energochłonni)

Reprezentacja przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w prowadzonych postępowaniach – w tym przygotowywanie niezbędnych pism (wnioski, odwołania, pisma przygotowawcze, itp.)

Zrealizowane projekty

Odpowiedzialny partner

Aktualności

Publikacja | Energia, OZE i chemia

Białe certyfikaty dla JST – 14 pytań i odpowiedzi

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Energia, OZE i chemia

Białe certyfikaty dla JST – 14 pytań i odpowiedzi

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Ochrona środowiska

Rozporządzenie bateryjne i jego wpływ na branżę e-mobility

Aleksandra Horowska​

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Ochrona środowiska

Rozporządzenie bateryjne i jego wpływ na branżę e-mobility

Aleksandra Horowska​

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Energia, OZE i chemia

Efektywność energetyczna priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Energia, OZE i chemia

Efektywność energetyczna priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ