Kalkulator ulgi na robotyzację

Z ulgi może skorzystać każda firma, która inwestuje w robotyzację – niezależnie od wielkości i branży. W ramach ulgi podatnik może dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na robotyzację. Dla kwalifikacji do ulgi nie ma znaczenia czas prowadzenia działalności, wartość przychodów, forma prowadzenia, czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów na temat ulgi znajduje się TUTAJ.

Poniższy kalkulator pozwala szacunkowo obliczyć wysokość korzyści podatkowej przewidzianej w uldze w podatku dochodowym, która weszła w życie wraz z ustawą o Polskim Ładzie. Mechanizm obliczeniowy został przygotowany w oparciu o rozwiązania opisane w ustawach PIT i CIT.

Kalkulator ulgi na robotyzację

Koszty uzyskania przychodów Odliczenie ma zastosowanie do KUP poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego rozpoczynającego się w 2022 r. do końca roku podatkowego rozpoczynającego się w 2026 r.
2022 2023 2024 2025 2026

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych
info

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy zapewniających ergonomię i bezpieczeństwo
info

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe)

d) maszyn, urządzeń lub systemów do zarządzania robotami przemysłowymi
info

d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer

e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
info

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
3) koszty nabycia usług szkoleniowych
info

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
4) opłaty ustalone w umowie leasingu
info

4) opłaty ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
Koszty uzyskania przychodów / rok 0 0 0 0 0
Wysokość odliczenia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Stawka podatku
tax value
tax value
tax value
tax value
tax value
Korzyść podatkowa / rok 0 0 0 0 0
Łączna korzyść podatkowa 0

Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta z PSI/SSE, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów, które nie są przez niego uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów dotyczących PSI/SSE.

Ulgę można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych, w których przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi, jeżeli w danym roku podatkowym poniósł stratę albo dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia.

Na potrzeby kalkulatora przyjęto, że koszty uzyskania przychodów stanowią jednorazowo 50% kosztów nabycia robotów oraz innych maszyn i urządzeń.

Niniejszy kalkulator nie stanowi elementu usługi doradztwa podatkowego, ma charakter poglądowy i ze względu na przyjęte uproszczenia nie może być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji prawno-podatkowo-biznesowych. Ustalenie wysokości zwolnienia powinno być dokonane indywidualnie we współpracy z profesjonalistą.

Eksperci: