VAT

VAT jest głównym dochodem budżetowym Polski, jest to więc podatek o podstawowym znaczeniu dla naszego kraju. Jego waga przekłada się na szczególne zainteresowanie organów podatkowych, częste zmiany przepisów „uszczelniające” rozliczenia VAT, automatyzację oraz cyfryzację tych rozliczeń, które mają usprawnić pobór podatku. Jako doradcy doskonale odnajdujemy się w dynamicznym otoczeniu prawnym, pomagając naszym klientom bezpiecznie i efektywnie prowadzić ich działalność.

Konrad Misiewicz

Partner
Doradca podatkowy

Konrad Misiewicz

Partner
Doradca podatkowy

Obszary doradztwa

Świadczymy usługi pozwalające naszym klientom bezpiecznie wywiązywać się z ciążących na nich obowiązków w zakresie rozliczeń VAT, pomagamy planować efektywne modele biznesowe i dostosować się do nieustannie zmieniających się wymogów w zakresie rozliczeń tego podatku. Oferujemy m.in.:

Bieżące doradztwo podatkowe - analiza transakcji i ocena ich skutków podatkowych na gruncie VAT

Wsparcie w planowaniu łańcuchów dostaw pod kątem rozliczeń VAT, także z uwzględnieniem aspektów opodatkowania VAT w innych krajach

Prowadzenie w imieniu klientów rozliczeń VAT – oferujemy kompleksowe wsparcie począwszy od przedstawienia skutków planowanych transakcji, pomocy w dostosowaniu systemów księgowych, rejestracji do VAT, aż po przygotowanie i składanie rozliczeń VAT

Analizę klasyfikacji statystycznych na potrzeby ustalenia skutków rozliczeń na gruncie VAT – pomagamy w ich analizie i ocenie wpływu na realizowane transakcje pod kątem VAT

Kompleksowe przeglądy podatkowe, mające na celu zidentyfikowanie ryzyk i szans na obniżenie obciążeń podatkowych w zakresie VAT

Wsparcie we wdrożeniu i rozwoju systemów księgowych pod kątem zgodności z regulacjami VAT – informatyzacja i cyfryzacja rozliczeń VAT powoduje konieczność odpowiedniego dostosowania systemów księgowych – współpracując z zespołami informatycznymi pomagamy dostosować systemy księgowe umożliwiając prawidłowe raportowanie VAT

Rozwój narzędzi IT wspomagających rozliczenia VAT– dynamiczne zmiany w zakresie VAT oraz postępująca cyfryzacja powodują, że podatnicy coraz częściej muszą szukać wsparcia w technologii, aby wywiązać się z nakładanych na nich obowiązków. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, tworzymy narzędzia informatyczne, których podstawowy cel to bieżące wsparcie w codziennej pracy związanej z VAT i jego rozliczaniem, m.in. w zakresie JPK, VAT-UE

Prowadzenie postępowań podatkowych i sądowych związanych z rozliczeniami VAT

Szkolenia pozwalające lepiej zrozumieć i poruszać po regulacjach VAT, prawidłowo definiować obowiązki i oceniać konsekwencje rozliczeń na gruncie VAT

Lider specjalizacji

Aktualności

News | CIT

Wyróżnienie w ITR World Tax 2024

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ

News | CIT

Wyróżnienie w ITR World Tax 2024

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ

News | VAT

OW Tax na Moore Europe Technical Tax Meeting

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | VAT

OW Tax na Moore Europe Technical Tax Meeting

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Spory podatkowe

XVII Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolita

News | Spory podatkowe

XVII Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolita

CZYTAJ WIĘCEJ