Strategia podatkowa przedsiębiorstwa

Strategia podatkowa - nowy obowiązek firm

Kogo dotyczy?


Grupy kapitałowe oraz podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Od kiedy funkcjonuje?


Nowy obowiązek wszedł w życie 1 stycznia 2021 r.

Co obejmuje?


Obowiązek dotyczy publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Celem nowego obowiązku jest zwiększenie transparentności podatkowej przedsiębiorców poprzez konieczność ujawniania na stronie internetowej przedsiębiorstwa, m.in.:
 • informacji o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania w spółce wykonywaniem obowiązków z przepisów prawa podatkowego,
 • formy dobrowolnej współpracy z organami skarbowymi,
 • szeregu statycznych informacji w zakresie:

  1. transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  2. zgłoszonych schematów podatkowych,
  3. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
  4. złożonych przez podatnika wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, wiążącej informacji stawkowej oraz akcyzowej.

 • korzyści z nowej regulacji


Przygotowanie do wypełnienia nowego obowiązku jest dla przedsiębiorców szansą na uporządkowanie kompleksowo polityki podatkowej w przedsiębiorstwie i wprowadzania przejrzystego systemu działania na przyszłość.

W ramach strategii podatkowej przedsiębiorstwa wspieramy klientów w następujących obszarach:przeprowadzenie wstępnego audytu strategii podatkowej, podczas którego rozpoznamy główne obszary ryzyka i zweryfikujemy procedury i procesy dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;

opracowanie lub aktualizacja pisemnych procedur, które dotychczas funkcjonowały w przedsiębiorstwie (m.in. procedura należytej staranności VAT, podatku u źródła, raportowania schematów podatkowych, procedura postępowania z wykrytymi lub zgłoszonymi przez sygnalistów nieprawidłowościami);

przygotowanie mapy odpowiedzialności – uporządkowujemy rzeczywisty zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk podziału odpowiedzialności, ograniczamy ryzyko nieuzasadnionej odpowiedzialności osobistej;

wdrożenie wieloletniej strategii podatkowej – dokumentu, który uporządkowuje i wprowadza ład podatkowy w przedsiębiorstwie w oparciu o przyjęte procedury podatkowe;

opracowanie informacji o realizacji strategii podatkowej w danym roku z dbałością o adekwatny przekaz medialny i wizerunku przedsiębiorstwa i ograniczenie ujawniania informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Zespół

Aktualności

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Znamy wyniki 18. Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Znamy wyniki 18. Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | PIT, zarządzanie majątkiem prywatnym, podatki osobiste

Śniadanie podatkowe we Wrocławiu

Tomasz Gałka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | PIT, zarządzanie majątkiem prywatnym, podatki osobiste

Śniadanie podatkowe we Wrocławiu

Tomasz Gałka

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Strategia podatkowa przedsiębiorstwa

Informacja o strategii podatkowej po raz drugi!

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Strategia podatkowa przedsiębiorstwa

Informacja o strategii podatkowej po raz drugi!

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ