Spory podatkowe

Z publikowanych danych wynika, że liczba wszczynanych kontroli podatkowych i celno-skarbowych maleje z roku na rok. Ten trend nie oznacza jednak, że działania organów podatkowych są mniej skuteczne. Wręcz przeciwnie – urzędnicy wyposażeni w coraz więcej narzędzi trafnie typują podmioty do kontroli i pukając do drzwi podatnika niejednokrotnie wiedzą, czego szukają. W związku z tym kluczowe jest odpowiednie przygotowanie i właściwe podejście do kontroli już od pierwszego dnia.

Joanna Karczewska

Senior Manager
Adwokat, Doradca podatkowy

Joanna Karczewska

Senior Manager
Adwokat, Doradca podatkowy

Obszary doradztwa

Pomagamy naszym klientom w toku kontroli, postępowania podatkowego oraz postępowania sądowego. W ramach naszego doradztwa:

reprezentujemy klientów na każdym etapie kontroli i postępowania podatkowego;

wspieramy w procesie przygotowania wniosków nadpłatowych, jak i wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

opracowujemy strategię możliwych działań oraz oceniamy szanse na pozytywne rozstrzygnięcie;

analizujemy zgromadzoną przez klienta dokumentację oraz doradzamy w zakresie jej ewentualnego uzupełnienia;

przygotowujemy wyjaśnienia, zastrzeżenia, odwołania, skargi i inne pisma procesowe;

aktywnie uczestniczymy w czynnościach podejmowanych przez organy podatkowe (np. przesłuchania świadków, oględziny);

na bieżąco śledzimy najnowsze orzecznictwo oraz składamy pisma z dodatkową argumentacją potwierdzającą stanowiska klienta;

reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zespół

Aktualności

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Znamy wyniki 18. Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Znamy wyniki 18. Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Wyróżnienia w rankingu Doradców Podatkowych Dziennik Gazeta Prawna

Tomasz Gałka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Wyróżnienia w rankingu Doradców Podatkowych Dziennik Gazeta Prawna

Tomasz Gałka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Spory podatkowe

XVII Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolita

News | Spory podatkowe

XVII Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolita

CZYTAJ WIĘCEJ