• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Chinese
  • Japan
  • Korean

Spory podatkowe

Z publikowanych danych wynika, że liczba wszczynanych kontroli podatkowych i celno- skarbowych maleje z roku na rok. Ten trend nie oznacza jednak, że działania organów podatkowych są mniej skuteczne. Wręcz przeciwnie – urzędnicy wyposażeni w coraz więcej narzędzi trafnie typują podmioty do kontroli i pukając do drzwi podatnika niejednokrotnie wiedzą, czego szukają. W związku z tym kluczowe jest odpowiednie przygotowanie i właściwe podejście do kontroli już od pierwszego dnia.

Joanna Karczewska

Manager
Adwokat

Joanna Karczewska

Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

Pomagamy naszym klientom w toku kontroli, postępowania podatkowego oraz postępowania sądowego. W ramach naszego doradztwa:

reprezentujemy klientów na każdym etapie kontroli i postępowania podatkowego;

wspieramy w procesie przygotowania wniosków nadpłatowych, jak i wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

opracowujemy strategię możliwych działań oraz oceniamy szanse na pozytywne rozstrzygnięcie;

analizujemy zgromadzoną przez klienta dokumentację oraz doradzamy w zakresie jej ewentualnego uzupełnienia;

przygotowujemy wyjaśnienia, zastrzeżenia, odwołania, skargi i inne pisma procesowe;

aktywnie uczestniczymy w czynnościach podejmowanych przez organy podatkowe (np. przesłuchania świadków, oględziny);

na bieżąco śledzimy najnowsze orzecznictwo oraz składamy pisma z dodatkową argumentacją potwierdzającą stanowiska klienta;

reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Aktualności

Newsletter | Spory podatkowe

Ustawa covidowa a zawieszenie biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych – będzie uchwała NSA

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Spory podatkowe

Ustawa covidowa a zawieszenie biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych – będzie uchwała NSA

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | CIT

Wygrana OW Tax przed WSA w sprawie dofinansowania z FGŚP w ramach działalności w SSE

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ

News | CIT

Wygrana OW Tax przed WSA w sprawie dofinansowania z FGŚP w ramach działalności w SSE

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ

News | VAT

Nowi doradcy podatkowi w OW!

Małgorzata Tchórzewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | VAT

Nowi doradcy podatkowi w OW!

Małgorzata Tchórzewska

CZYTAJ WIĘCEJ