Rozliczenia podatkowe w ramach SSE / PSI

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) a od 2018 r. także tzw. Polska Strefa Inwestycji (PSI) umożliwiają przedsiębiorcom korzystanie z zachęt inwestycyjnych, przede wszystkim w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Bezpieczne korzystanie z tego zwolnienia wymaga m.in. odpowiedniej kalkulacji części dochodu podlegającego zwolnieniu, wydzielenia działalności zwolnionej i opodatkowanej, kalkulacji przysługującego limitu pomocy publicznej, czy też odpowiedniego stosowania przepisów o cenach transferowych przy kalkulacji dochodu zwolnionego. To tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć przedsiębiorcy prowadzący działalność w oparciu o zezwolenie strefowe / decyzję o wsparciu, które jednak przy odpowiednim zabezpieczeniu nie powinny przesłonić korzyści, jakie daje przedsiębiorcom działalność w SSE / PSI.

Tomasz Gałka

Partner
Doradca podatkowy

Tomasz Gałka

Partner
Doradca podatkowy

Obszary doradztwa

Zespół OW posiada bogate doświadczenie w zakresie prawno-podatkowych aspektów działalności w SSE / PSI. Oferujemy kompleksowe doradztwo na wszystkich etapach działalności inwestycyjnej (od pozyskania zezwolenia/decyzji o wsparciu do prawidłowego rozliczania pomocy publicznej uzyskanej na ich podstawie). W obszarze podatków natomiast wspieramy przede wszystkim w bezpiecznym i efektywnym korzystaniu z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego, co obejmuje m.in.:

Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń strefowych (w szczególności dot. odpowiedniej kalkulacji dochodu zwolnionego, alokacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej)

Doradztwo przy prawidłowej kalkulacji wykorzystanej i dostępnej pomocy publicznej w ramach SSE / PSI (w tym weryfikacja prawidłowości kwalifikacji wydatków inwestycyjnych, weryfikacja procesu dyskontowania pomocy publicznej czy weryfikacja stosowania zasad kumulacji pomocy publicznej z innymi formami wsparcia)

Weryfikację prawidłowości stosowania cen transferowych przy rozliczeniach pomiędzy zakładami działającymi w SSE/PSI i poza nią, a także ustalenie sposobu rozliczeń międzyzakładowych

Przeglądy rozliczeń strefowych / w ramach PSI, obejmujące weryfikację ww. aspektów

Kompleksowe szkolenia w zakresie prawno-podatkowych aspektów działania w oparciu o decyzję o wsparciu / zezwolenie strefowe

Przygotowywanie wniosków o interpretację podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych w ramach SSE / PSI

Reprezentację w toku postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych w zakresie rozliczeń podatkowych w ramach SSE / PSI

Podatkowe badania due diligence przed transakcjami M&A obejmującymi spółki strefowe

Zrealizowane projekty

Liderzy specjalizacji

Aktualności

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Znamy wyniki 18. Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Znamy wyniki 18. Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Rozliczenia podatkowe w ramach SSE / PSI

Rozliczenie faktoringu przez przedsiębiorców działających w SSE / PSI

Karol Niemiec

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Rozliczenia podatkowe w ramach SSE / PSI

Rozliczenie faktoringu przez przedsiębiorców działających w SSE / PSI

Karol Niemiec

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Rozliczenia podatkowe w ramach SSE / PSI

Q&A: Odpowiedzi na pytania inwestorów z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Rozliczenia podatkowe w ramach SSE / PSI

Q&A: Odpowiedzi na pytania inwestorów z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ