• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Chinese
  • Japan
  • Korean

Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT

Planowanie i zarządzanie obszarem zatrudnienia pod kątem obciążeń publicznoprawnych to zadanie kompleksowe. Nasze usługi, zależnie od indywidualnych potrzeb, kierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów je zatrudniających. Doradzamy od etapu planowania, przez wdrożenie i realizację przedsięwzięć lub transakcji w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ubezpieczeń społecznych, po faktyczne rozliczenie tych projektów pod kątem obciążeń publicznoprawnych.
Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc w następujących obszarach:

Kształtowanie i ocena skutków podatkowych w obszarze przychodów z pracy, samozatrudnienia, kontraktów menedżerskich

Wsparcie w zarządzaniu opodatkowaniem inwestycji w kapitały pieniężne, nieruchomości (w tym najmu) oraz majątku nabytego w darowiźnie lub spadku

Kształtowanie polityki zatrudniania kluczowych menedżerów w spółkach (wdrażanie oraz modyfikowanie modelu wynagrodzeń dla członków zarządu i managementu, prokurentów, z uwzględnieniem sprawowania funkcji z tytułu powołania)

Planowanie podatkowe i planowanie sukcesji dla osób zamożnych (wsparcie w zakresie prowadzenia biznesu rodzinnego, przyszłego spadkobrania)

Programy motywacyjne dla kluczowej kadry (wsparcie w przygotowaniu, wdrożeniu, realizacji oraz rozliczeniach programów motywacyjnych)

Audyt procedur związanych z zatrudnieniem oraz rozliczeniami kadrowo-płacowymi u płatników podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (weryfikacja i pomoc we wdrożeniu zmian w procedurach wewnętrznych funkcjonujących u Klientów)

Wdrażanie polityki wynagrodzeń dla zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych (wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu polityk wynagrodzeń, doradztwo w zakresie opracowania sprawozdań o wynagrodzeniach)

Kształtowanie formy zatrudnienia pod kątem opodatkowania obcokrajowców zatrudnionych w Polsce na kluczowych stanowiskach, rozliczenia podatkowe tzw. impatów i ekspatów (rekomendacje w zakresie najbardziej optymalnych modeli wynagrodzeń dla obcokrajowców i osób pracujących za granicą z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Więcej informacji w zakładce Global mobility

Doradztwo w obszarze nowych podatków (danina solidarnościowa) i obowiązków publicznoprawnych

Aktualności

Newsletter | Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT

Projekt nowelizacji ustawy o PIT po konsultacjach społecznych

Mateusz Ostrzygało

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT

Projekt nowelizacji ustawy o PIT po konsultacjach społecznych

Mateusz Ostrzygało

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT

Polski Ład – najnowsze propozycje zmian w ustawie o PIT

Piotr Mamiński

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT

Polski Ład – najnowsze propozycje zmian w ustawie o PIT

Piotr Mamiński

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT

Ulepszony Polski Ład? Projekt nowelizacji

Wojciech Niedźwiedzki

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT

Ulepszony Polski Ład? Projekt nowelizacji

Wojciech Niedźwiedzki

CZYTAJ WIĘCEJ