Podatek od nieruchomości (RET)

Pomimo iż podatek od nieruchomości zwykle generuje duży koszt dla firmy, jest on często „niedoceniany” z perspektywy możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych czy ryzyk związanych z nieprawidłowym rozliczeniem. Raz przyjęta w firmie klasyfikacja obiektów pod kątem podatku od nieruchomości rzadko podlega bowiem ponownej weryfikacji. Może to narażać przedsiębiorstwo na znaczne zawyżanie zobowiązań podatkowych lub zwiększyć ryzyko zaległości podatkowej. Doradzając naszym klientom bierzemy pod uwagę oba te aspekty.

Karol Niemiec

Manager
Doradca podatkowy

Karol Niemiec

Manager
Doradca podatkowy

Obszary doradztwa

Oferujemy wsparcie w zakresie prawidłowych rozliczeń RET, nakierowane na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zaległości podatkowych i identyfikacji możliwych oszczędności w tym:

Wsparcie w zakresie kwalifikacji podatkowej składników majątku na gruncie RET

Przegląd poprawności rozliczeń RET za dany okres, obejmujący pełną ocenę ryzyk oraz możliwości uzyskania oszczędności podatkowych

Inwentaryzacja przedmiotów opodatkowania do RET (grunty, obiekty budowlane) wraz z obmiarem powierzchni budynków do celów RET i wyceną składników majątku (w tym zakresie współpracujemy z rzeczoznawcami

Przygotowywanie wniosków o interpretację podatkową w zakresie RET

Reprezentacja w toku postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych w zakresie RET

Bieżące doradztwo w zakresie RET, w tym przygotowanie opinii i porad podatkowych

Zrealizowane projekty

Odpowiedzialny partner

Lider specjalizacji

Aktualności

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Znamy wyniki 18. Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Znamy wyniki 18. Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita

Joanna Karczewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Wyróżnienia w rankingu Doradców Podatkowych Dziennik Gazeta Prawna

Tomasz Gałka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Wyróżnienia w rankingu Doradców Podatkowych Dziennik Gazeta Prawna

Tomasz Gałka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Sukces O&W w sporze o RET przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Karol Niemiec

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatek od nieruchomości (RET)

Sukces O&W w sporze o RET przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Karol Niemiec

CZYTAJ WIĘCEJ