Cło

Złożoność modeli biznesowych, skomplikowane przepisy celne oraz liczba nakładanych na przedsiębiorców obowiązków i ograniczeń wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości. Wzrost znaczenia rozliczeń celnych widoczny jest również w częstotliwości wszczynanych kontroli celno-skarbowych – w 2023 r. było ich o ponad 117% więcej niż w 2022 r. Poprzez doradztwo celne pomagamy naszym klientom bezpiecznie prowadzić ich działalność.

Konrad Misiewicz

Partner
Doradca podatkowy

Konrad Misiewicz

Partner
Doradca podatkowy

Obszary doradztwa

Kompleksowo wspieramy naszych klientów w zakresie obowiązków związanych z obrotem towarowym z krajami trzecimi, łącząc doradztwo celne z doświadczeniem w obszarze podatku VAT i akcyzy. Oferujemy m.in.:

Bieżące doradztwo celne i zabezpieczenie modeli dostaw – analizujemy transakcje i ich skutki na gruncie przepisów celnych. Wskazujemy również możliwości zabezpieczenia klienta w zakresie transakcji, które wiążą się z ryzykiem po jego stronie.

Wsparcie w planowaniu łańcuchów dostaw - pod kątem rozliczeń celnych i podatkowych. Weryfikujemy też istniejące łańcuchy.

Analizę możliwości i prawidłowości stosowania specjalnych procedur celnych – w tym również warunków uzyskiwania pozwoleń.

Przeglądy celno-podatkowe - mające na celu identyfikację potencjalnych ryzyk oraz możliwości zastosowania uproszczeń.

Pomoc w uzyskaniu Wiążących Informacji Taryfowych (WIT) oraz Wiążących Informacji o Pochodzeniu Towaru (WIP)

Doradztwo w sprawach z zakresu ceł antydumpingowych

Wsparcie w uzyskaniu zezwoleń na wywóz towarów podwójnego zastosowania (dual-use)

Wsparcie w trakcie kontroli celno-skarbowych

Prowadzenie postępowań celnych i podatkowych - przed organami oraz sądami administracyjnymi

Szkolenia - nasze doradztwo celne w tym zakresie obejmuje przekazanie niezbędnej wiedzy np. przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć handel z krajami trzecimi. Zakres szkoleń jest elastyczny i dopasowujemy go do indywidualnych potrzeb.

Zrealizowane projekty