• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Chinese
  • Japan
  • Korean

CIT

Podatek dochodowy stanowi jeden z najczęstszych obszarów sporów z organami podatkowymi. Częste zmiany przepisów, wiele różnic pomiędzy podatkowym a księgowym podejściem do zdarzeń gospodarczych i poziom komplikacji powodują, że łatwo o niespodzianki. Może to powodować znaczne ryzyko, ale też (wciąż) możliwość bezpiecznego i legalnego osiągnięcia oszczędności. Skutecznie pomagamy w obu obszarach.

Wojciech Fryze

Partner
Adwokat

Wojciech Fryze

Partner
Adwokat

Obszary doradztwa

Nasza praktyka CIT to wiele powiązanych ze sobą zagadnień podatkowych – łącząc je z wiedzą prawną, oferujemy kompleksową obsługę spółek, w tym m.in.:

Przeglądy (audyty) CIT – dzięki nim ograniczamy ryzyko zarówno dla spółek, jak i dla osób nimi zarządzających, ustalamy konieczne do wdrożenia zmiany w systemach rozliczeń i pozwalamy zaadaptować się do zmieniających się przepisów

Wsparcie w rozliczeniu CIT (roczne / bieżące), w tym sporządzanie kalkulacji, deklaracji oraz informacji podatkowych, zarówno całościowe, jak i w wybranych specjalistycznych obszarach

Specjalistyczne projekty z zakresu wsparcia B+R (ulga badawczo rozwojowa/IP Box) – pomagamy we wdrożeniu aktualnie jednego z najbardziej efektywnych sposobów osiągnięcia oszczędności podatkowych. Bezpieczne wdrożenie wymaga doświadczenia i połączenia specjalistycznej wiedzy prawnej (IP), podatkowej i z zakresu analiz finansowych

Specjalistyczne doradztwo w zakresie podatkowych rozliczeń pomocy publicznej – jesteśmy liderem w zakresie eksperckiej wiedzy dotyczącej rozliczeń CIT podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych, podatkowych aspektów rozliczania dotacji/grantów etc.

Specjalistyczne doradztwo w zakresie podatku u źródła WHT – specjalizujemy się w zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego w szczególności zabezpieczaniu obszaru podatku u źródła (withholding tax)

Specjalistyczne doradztwo z zakresie cen transferowych (transfer pricing)

Reprezentacja w sporach i kontrolach podatkowych – doradzamy i reprezentujemy klientów na wszystkich szczeblach krajowych i międzynarodowych. Pomagamy przygotować się do różnych rodzajów kontroli i zabezpieczyć potencjalne ryzyka

Ekspertyzy podatkowe w toku projektów restrukturyzacyjnych/M&A – to często obszar ryzyk podatkowych zmienia ekonomiczny sens transakcji. Przeprowadzamy due diligence w obszarze podatków, ustalamy i zabezpieczamy ryzyka podatkowe wszystkich stron złożonych transakcji

Przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych i wspólnych interpretacji prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz opinii zabezpieczających

Szkolenia – dotyczące kompleksowo tematyki CIT, jak i wybranych specjalistycznych zagadnień występujących w indywidualnych modelach biznesowych. Prowadzone w języku polskim, angielskim i niemieckim

Zrealizowane projekty

Zespół

Aktualności

News | Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT

Śniadanie podatkowe we Wrocławiu

Tomasz Gałka

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT

Śniadanie podatkowe we Wrocławiu

Tomasz Gałka

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | CIT

Istotne zmiany w CFC

Anna Łozowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | CIT

Istotne zmiany w CFC

Anna Łozowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | CIT

Polski Ład 3.0 w CIT – na co się przygotować w 2023 r.?

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | CIT

Polski Ład 3.0 w CIT – na co się przygotować w 2023 r.?

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ