• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean

Ceny transferowe

Ceny transferowe nie są nauką ścisłą, lecz zagadnieniem interdyscyplinarnym. Na potrzeby efektywnego doradztwa w tym obszarze łączymy kompetencje z różnych dziedzin, obejmujących w szczególności podatki, prawo oraz analizę finansową i ekonomiczną.

Paweł Sitnik

Manager
TP Expert

Paweł Sitnik

Manager
TP Expert

Obszary doradztwa

Polityka cen transferowych – kompleksowe doradztwo obejmujące m.in.:

 • opracowanie warunków realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • określanie profili funkcjonalnych podmiotów będących w grupie kapitałowej
 • ustalanie metodologii kalkulacji cen transferowych
 • Dokumentacja cen transferowych – realizacja projektów związanych z przygotowaniem dokumentacji lokalnej „local-file”, dokumentacji grupowej „master-file”, raportowania CBC

  Analizy cen transferowych – przygotowanie analiz porównawczych oraz analiz (opisów) zgodności dla wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych

  TP-R – wsparcie w wypełnieniu obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o cenach transferowych

  Przeglądy w obszarze cen transferowych – kompleksowe doradztwo polegające na weryfikacji zasad ustalania cen w transakcjach kontrolowanych, identyfikacji ryzyk podatkowych w zakresie cen transferowych oraz ustalaniu obowiązków dokumentacyjnych dotyczących transakcji pomiędzy pomiotami powiązanymi

  Postępowania w ramach cen transferowych – wsparcie w zakresie postępowań podatkowych dotyczących uprzednich porozumień cenowych (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz kontroli podatkowych

  Restrukturyzacje w ramach grup kapitałowych – kompleksowe doradztwo dotyczące przeprowadzania restrukturyzacji (np. transfer produkcji do innego podmiotu, zmiana profilu działalności, przeniesienie istotnych aktywów) w obrębie grupy kapitałowej, w tym wycena wynagrodzenia związanego z restrukturyzacją oraz przygotowanie pełnej dokumentacji

  Korekty cen transferowych – doradztwo w zakresie sposobu przeprowadzania korekt cen transferowych w przypadku transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  IP Box – wsparcie w zakresie ustalania dochodu kwalifikowanego (niezbędnego do skorzystania z obniżonej stawki podatku) przy wykorzystaniu metod weryfikacji cen transferowych

  Rozliczenia pomiędzy podatnikiem a zakładem zagranicznym i zakładem w SSE – wsparcie w zakresie dokonywania rozliczeń i ustalania wyniku podatkowego przy wykorzystaniu metodologii cen transferowych

  Odpowiedzialność za obszar cen transferowych – doradztwo dotyczące ustalania zakresu odpowiedzialności osobistej (z perspektywy KKS) z tytułu realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

  Zrealizowane projekty

  Z kim współpracujemy

  Odpowiedzialny partner

  Aktualności

  Wydarzenie | Ceny transferowe

  Jak przygotować się na kontrole w cenach transferowych?

  Piotr Traczyk

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Wydarzenie | Ceny transferowe

  Jak przygotować się na kontrole w cenach transferowych?

  Piotr Traczyk

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Newsletter | Ceny transferowe

  Nowe formularze TPR za 2021 r. już dostępne

  Piotr Traczyk

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Newsletter | Ceny transferowe

  Nowe formularze TPR za 2021 r. już dostępne

  Piotr Traczyk

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Publikacja | Ceny transferowe

  Idą zmiany w CIT dotyczące transakcji z rajami podatkowymi – czy na lepsze?

  Barbara Gozdek

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Publikacja | Ceny transferowe

  Idą zmiany w CIT dotyczące transakcji z rajami podatkowymi – czy na lepsze?

  Barbara Gozdek

  CZYTAJ WIĘCEJ