Ceny transferowe

W ramach naszego doradztwa z zakresu cen transferowych pomagamy klientom w obszarach:

Polityka cen transferowych – kompleksowe doradztwo obejmujące m.in.:

 • opracowanie warunków realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • określanie profili funkcjonalnych podmiotów będących w grupie kapitałowej
 • ustalanie metodologii kalkulacji cen transferowych
 • Dokumentacja cen transferowych – realizacja projektów związanych z przygotowaniem dokumentacji lokalnej „local-file”, dokumentacji grupowej „master-file”, raportowania CBC

  Analizy cen transferowych – przygotowanie analiz porównawczych oraz analiz (opisów) zgodności dla wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych

  TP-R – wsparcie w wypełnieniu obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o cenach transferowych

  Przeglądy w obszarze cen transferowych – kompleksowe doradztwo polegające na weryfikacji zasad ustalania cen w transakcjach kontrolowanych, identyfikacji ryzyk podatkowych w zakresie cen transferowych oraz ustalaniu obowiązków dokumentacyjnych dotyczących transakcji pomiędzy pomiotami powiązanymi

  Postępowania w ramach cen transferowych – wsparcie w zakresie postępowań podatkowych dotyczących uprzednich porozumień cenowych (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz kontroli podatkowych

  Restrukturyzacje w ramach grup kapitałowych – kompleksowe doradztwo dotyczące przeprowadzania restrukturyzacji (np. transfer produkcji do innego podmiotu, zmiana profilu działalności, przeniesienie istotnych aktywów) w obrębie grupy kapitałowej, w tym wycena wynagrodzenia związanego z restrukturyzacją oraz przygotowanie pełnej dokumentacji

  Korekty cen transferowych – doradztwo w zakresie sposobu przeprowadzania korekt cen transferowych w przypadku transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  IP Box – wsparcie w zakresie ustalania dochodu kwalifikowanego (niezbędnego do skorzystania z obniżonej stawki podatku) przy wykorzystaniu metod weryfikacji cen transferowych

  Rozliczenia pomiędzy podatnikiem a zakładem zagranicznym i zakładem w SSE – wsparcie w zakresie dokonywania rozliczeń i ustalania wyniku podatkowego przy wykorzystaniu metodologii cen transferowych

  Odpowiedzialność za obszar cen transferowych – doradztwo dotyczące ustalania zakresu odpowiedzialności osobistej (z perspektywy KKS) z tytułu realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

  Zrealizowane projekty

  Z kim współpracujemy

  Odpowiedzialny partner

  Aktualności

  News | CIT

  Wyróżnienie w ITR World Tax 2024

  Wojciech Fryze

  CZYTAJ WIĘCEJ

  News | CIT

  Wyróżnienie w ITR World Tax 2024

  Wojciech Fryze

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Wydarzenie | Ceny transferowe

  Doświadczenia  z  negocjacji i wykonywania umów  IT

  Józef Pordes

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Wydarzenie | Ceny transferowe

  Doświadczenia  z  negocjacji i wykonywania umów  IT

  Józef Pordes

  CZYTAJ WIĘCEJ

  News | VAT

  OW Tax na Moore Europe Technical Tax Meeting

  Joanna Karczewska

  CZYTAJ WIĘCEJ

  News | VAT

  OW Tax na Moore Europe Technical Tax Meeting

  Joanna Karczewska

  CZYTAJ WIĘCEJ