Seminarium: Nowe podejście do odpowiedzialności spółek i menedżerów | Wrocław

Zapisy:

Registration:

Administratorami Państwa danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail są spółki z Grupy O&W z siedzibą we Wrocławiu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji na szkolenie. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych znajduje się tutaj.

 

Udział w szkoleniu możliwy jest jedynie po uprzednim mailowym potwierdzeniu zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania maksymalnego limitu miejsc.

Prelegent:

Salwador Milczanowski
Senior Counsel
Attorney-at-law (adwokat)
salwador.milczanowski@olesinski.com

Administrators of your personal data, i.e. name, surname and e-mail address, are companies from the O&W Group with its registered office in Wrocław. Providing the above data is voluntary, but it is necessary to register for the training course. More information about the processing of your data can be found here.

 

Participation in the training course is possible only after beforehand confirmation by e-mail. The organizer reserves the right to close the list earlier due to the exhaustion of the maximum limit of places.

Speaker: