O&W Service

Czym jest O&W Service?

O&W Service to usługa weryfikacji precyzyjnie wybranych obszarów działalności spółki  – prawnych i podatkowych „punktów kontrolnych”.

 

Punkty kontrolne zostały zaprojektowane na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu audytów prawnych i podatkowych i reprezentacji klientów we wszystkich możliwych rodzajach kontroli i postępowań.

 

Punkty kontrolne zostały opracowane przy uwzględnieniu poziomu ryzyka jaki się z nimi wiąże: wysokie kary/zagrożenie karne dla zarządu. Nie sprawdzamy obszarów, które nie mają potencjału wygenerowania istotnego ryzyka.

 

Ostateczny wybór proponowanych punktów kontrolnych należy do Klienta – nie sprawdzamy kwestii niewystępujących u Klienta/ dobrze zbadanych/ nieistotnych.

.

Prawo ochrony środowiska

Odpowiedzialność managerów

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Prawo konkurencji

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dane osobowe

Podatek VAT

Prawo własności intelektualnej

Pomoc publiczna

Compliance w spółce publicznej

Prawo pracy

Prawo energetyczne

Podatek od nieruchomości

Prawo nieruchomościowe