Odpowiedzialność karna spółki – już nie tylko w teorii

29.08.2018 Salwador Milczanowski, Justyna Papież

Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jego głównym założeniem jest stworzenie skutecznego narzędzia do walki z przedsiębiorstwami utworzonymi w celu łamania prawa m.in. mafiami paliwowymi.

 

Nasi doradcy, senior cousel, adw. Salwador Milczanowski i aplikant adw. Justyna Papież na łamach Rzeczpospolitej szeroko omówili projekt.

 

Jedną z istotniejszych zmian jest znaczne ułatwienie pociągnięcia do odpowiedzialności sankcyjnej podmiotów zbiorowych (m.in. spółek) za przestępstwa popełniane w związku z ich działalnością oraz wprowadzenie bardziej dotkliwych sankcji tak, aby same w sobie były już przestrogą przed popełnieniem czynu zabronionego.

 

Cały artykuł dostępny jest tutaj.

Inne publikacje