Zapis do newsletterów

Newsletter Grupy OW to zbiór najważniejszych dla przedsiębiorców newsów ze świata prawa, podatków i księgowości, które wysyłamy co 2 tygodnie. Informujemy w nim również o naszych wydarzeniach i innych ciekawych materiałach.
Dodatkowo co miesiąc przygotowujemy Nawigator HR, w całości poświęcony zagadnieniom, którymi zajmują się działy personalne. Aby również go otrzymywać, w ostatnim polu formularza proszę zaznaczyć "tak".