Nasze podejście

Olesiński i Wspólnicy to polska nowoczesna firma doradcza

Specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach prawa i podatków, jednocześnie posiadając szeroką wiedzę branżową, co daje naszym Klientom stały dostęp do doświadczonych ekspertów. Najlepszym dowodem na efektywność naszych działań są setki ważnych, często nowatorskich projektów.

Do grona Klientów Olesiński & Wspólnicy należą międzynarodowe grupy kapitałowe, spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych, liderzy na krajowym i europejskich rynkach w branży automotive, e-commerce, chemicznej, tekstylnej, spożywczej, budowlanej, energetycznej i wielu innych.

Olesiński i Wspólnicy to kompetencja międzynarodowa

Znajomość kultury wielu krajów, w tym specyfiki ich systemów prawnych
i podatkowych oraz doradztwo w języku angielskim i niemieckim daje nam możliwość realizowania projektów międzynarodowych.

Olesiński i Wspólnicy to radość doradzania

Przy profesjonalnej wiedzy i eksperckim podejściu, stawiamy na wartość dodaną każdej porady, szybkość, energię i entuzjazm. Ponoć trudno to wyjaśnić, ale łatwo usłyszeć w głosie doradcy O&W odbierającego telefon czy negocjującego kontrakt. Dbamy o relacje i sprawną komunikację zarówno w naszym Zespole jak i w relacjach z Klientami.
Dajemy się lubić i lubimy innych.