Newsletter prawno-podatkowy styczeń 2019

Artykuły Newslettera

 • Minister objaśnia RODO – czy będzie spór z UODO?

  W środę 23 stycznia Minister Cyfryzacji wydał objaśnienia prawne dotyczące m.in. możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych już po zakończeniu procesu rekrutacji w stosunku do osób, które nie zostały zatrudnione.

  Otwórz
 • Obywatelu, obywatelko (Zjednoczonego Królestwa) – zarejestruj swój pobyt!

  W piątek 11.01.2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy regulującej status obywateli Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania + Irlandia Północna) na terytorium Polski po „brexicie” – tj. po planowanym w dniu 30 marca 2019 r. wyjściu ww. państwa z Unii Europejskiej.

  Otwórz
 • Coraz surowsze kary dla podatników

  10 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy zmieniającej kodeks karny skarbowy. Jakie zmiany wprowadza projekt ?

  Otwórz
 • Brexit a transfery danych osobowych do i z Wielkiej Brytanii

  Wyjście Wielkie Brytanii z Unii Europejskiej wydaje się być pewne. Niejasny pozostaje jedynie scenariusz wyjścia. Po odrzuceniu przez Parlament Brytyjski projektu umowy wystąpieniowej najbardziej realnym na ten moment scenariuszem wydaje się opcja „no deal”.

  Otwórz
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorcami ma być szybsze – projekt zmian trafił właśnie do Sejmu

  Po ponadrocznych uzgodnieniach i konsultacjach, rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego trafił Sejmu.

  Otwórz
 • RODOkara dla Google – czy coś zmienia?

  Francuski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL) nałożył na Google LLC karę pieniężną w wysokości 50 milionów euro za naruszenie obowiązków wynikających z RODO.

  Otwórz
 • Los Krajowego Rejestru Zadłużonych przesądzony!

  Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych została podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Celem ustawy jest informatyzacja postępowań i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

  Otwórz