Newsletter prawno-podatkowy lipiec 2019

Artykuły Newslettera

 • Pomocna dłoń dla sektorów energochłonnych

  Sejm uchwalił już projekt ustawy, a niedługo część przedsiębiorców, których działalność wiąże się z wysokim zużyciem energii będzie mogła liczyć na pomoc publiczną obniżającą koszty takiego zużycia. Komu i na jakich zasadach Ustawa przyznaje więc prawo do ich otrzymania?

  Otwórz
 • Identyfikacja wszystkich akcjonariuszy od 2021

  Sejm w przyspieszonym tempie przyjął nowelizację kodeksu spółek handlowych, która prowadzi do zniesienia akcji w formie dokumentu. Za dematerializacją akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych kryje się identyfikacja wszystkich akcjonariuszy i ułatwienie dostępu do ich danych osobowych dla szerokiego grona zainteresowanych.

  Otwórz
 • Czy przedsiębiorca zyska ochronę przewidzianą dla konsumenta? Projekt zmian skierowany do Sejmu

  12 lipca do Sejmu skierowany został projekt ustawy zwiększającej ochronę niektórych przedsiębiorców. Zgodnie z treścią projektu, wybrane przepisy dotyczące konsumentów będą miały zastosowanie również do przedsiębiorców (osób fizycznych) zawierających umowę. Nowa ustawa będzie dotyczyć transakcji, które nie posiadają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

  Otwórz
 • Nowe prawo zamówień publicznych od 2021 r.

  Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma wejść w życie w 2021 r., wpłynął do Sejmu. Nowelizacja ma na celu zwiększenie efektywności i konkurencyjności systemu zamówień publicznych, tak, by uzyskać jak najlepszej jakości produkty w konkurencyjnych cenach.

  Otwórz
 • Wielkie zmiany w sporach gospodarczych

  Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego, która wprowadza największe od prawie 10 lat zmiany w sporach między przedsiębiorcami.

  Otwórz