Zamówienia Publiczne

  1. Reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  2. Analiza dokumentacji przetargowej, składanie pytań i wniosków, udział w negocjacjach
  3. Wsparcie w przygotowaniu i składaniu ofert + analiza spełniania warunków SIWZ
  4. Składanie odwołań do KIO
  5. Reprezentowanie przed KIO

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Jacek Łuczyński Jacek Łuczyński SENIOR CONSULTANT / DZIAŁ PRAWNY
  • E: jacek.luczynski@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje