Własność przemysłowa

 1. Ocena możliwości rejestracji patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych (weryfikacja nowości rozwiązań w skali świata, poszukiwania wcześniejszych praw specjalistycznych bazach danych)
 2. Wnioski o udzielenie ochrony dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 3. Reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w postępowaniach spornych (ściganie naruszeń, obrona przed roszczeniami, unieważnienia praw)
 4. Wsparcie w zarządzaniu portfolio praw wyłącznych oraz koordynacja prowadzonych międzynarodowo postępowań (optymalizacja opłat urzędowych, kosztów obsługi prawnej, kosztów licencyjnych)
 5. Due Diligence i negocjacje procesów inwestycyjnych od strony prawnej i podatkowej (finansowanie spółek technologicznych, przejęcia, aporty praw własności przemysłowej)
 6. Projektowanie i negocjacje kompleksowych umów licencyjnych, franczyzowych i dystrybucyjnych
 7. Opracowanie zasad wykorzystania praw wyłącznych w ramach grupy kapitałowej (ceny transferowe, benchmarking)
 8. Pozyskiwanie finansowania działalności badawczo-rozwojowej (emisje papierów wartościowych, dofinansowania ze środków publicznych).

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Magdalena Kaleta-Maniak Magdalena Kaleta-Maniak SENIOR CONSULTANT / ADWOKAT
 • E: magdalena.kaleta@olesinski.com
Więcej
Anna Chrobot Anna Chrobot PARTNER / ADWOKAT
 • E: anna.chrobot@olesinski.com
Więcej
Andrzej Boboli Andrzej Boboli SENIOR CONSULTANT/ RADCA PRAWNY
 • E: andrzej.boboli@olesinski.com
Więcej
Magdalena Maślak-Gościmińska Magdalena Maślak-Gościmińska SENIOR CONSULTANT / ADWOKAT
 • E: magdalena.maslak@olesinski.com
Więcej
Marta Maliszewska Marta Maliszewska SENIOR CONSULTANT / DZIAŁ PRAWNY
 • E: marta.maliszewska@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje

RODO poniedziałki
Magdalena Kaleta-Maniak SENIOR CONSULTANT / ADWOKAT
Andrzej Boboli
Andrzej Boboli SENIOR CONSULTANT/ RADCA PRAWNY