Prawo rynków kapitałowych

 1. Bieżąca obsługa prawna spółek publicznych, w tym w zakresie komunikacji z inwestorami i rynkiem, wsparcie w zakresie relacji inwestorskich, kompleksowe doradztwo w wykonywaniu obowiązków informacyjnych (np. raporty ESPI, EBI) i notyfikacyjnych przez emitentów oraz przez ich akcjonariuszy; wspieramy emitentów w raportowaniu bieżącym i okresowym
 2. Opracowywanie i wdrażanie u emitentów wewnętrznych regulacji / polityk (np. Indywidualnego Standardu Raportowania – ISR, polityki obiegu informacji, przygotowanie kompletu dokumentów wewnętrznych wymaganych w rozporządzeniu MAR, polityki wyboru firmy audytorskiej, polityki wynagrodzeń, polityki dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi)
 3. Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wprowadzania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (Alternatywnego Systemu Obrotu), w tym przygotowywanie właściwego dokumentu ofertowego – prospektu, memorandum informacyjnego, dokumentu informacyjnego (kompleksowa obsługa procesów IPO oraz SPO)
 4. Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wycofania akcji spółki publicznej rynku publicznego (delisting); wsparcie w procesach dematerializacji akcji poza delistingiem
 5. Doradztwo prawne w procesach podziału (split) oraz scalenia akcji
 6. Doradztwo prawne w zakresie przejęć spółek (wrogich, przyjaznych), w tym dotyczące obrony przed przejęciami
 7. Kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu emisji obligacji
 8. Reprezentowanie emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Michał Bogacz Michał Bogacz SENIOR MANAGER / RADCA PRAWNY
 • E: michal.bogacz@olesinski.com
Więcej
Magdalena Tyrakowska-Szymczak Magdalena Tyrakowska-Szymczak PARTNER / ADWOKAT
 • E: magdalena.tyrakowska@olesinski.com
Więcej
dr Szymon Syp, LL.M. dr Szymon Syp, LL.M. HEAD OF M&A / ADWOKAT
 • E: szymon.syp@olesinski.com
Więcej
Michał Wach Michał Wach SENIOR CONSULTANT/ RADCA PRAWNY
 • E: michal.wach@olesinski.com
Więcej
Magdalena Kordas Magdalena Kordas SENIOR CONSULTANT/ RADCA PRAWNY
 • E: magdalena.kordas@olesinski.com
Więcej
Tomasz Wróblewski Tomasz Wróblewski MANAGER / ADWOKAT
 • E: tomasz.wroblewski@olesinski.com
Więcej
Mariusz Purgał Mariusz Purgał MANAGER / ADWOKAT
 • E: mariusz.purgal@olesinski.com
Więcej
Maja Kapiczowska Maja Kapiczowska SENIOR CONSULTANT / DZIAŁ PRAWNY
 • E: maja.kapiczowska@olesinski.com
Więcej
dr Angelina Stokłosa dr Angelina Stokłosa COUNSEL / ADWOKAT
 • E: angelina.stoklosa@olesinski.com
Więcej
Cyryl Szudra Cyryl Szudra SENIOR CONSULTANT / DZIAŁ PRAWNY
 • E: cyryl.szudra@olesinski.com
Więcej
Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska SENIOR CONSULTANT / RADCA PRAWNY
 • E: paulina.siemiatkowska@olesinski.com
Więcej
Martyna Kokosińska Martyna Kokosińska SENIOR CONSULTANT / DZIAŁ PRAWNY
 • E: martyna.kokosinska@olesinski.com
Więcej
Iga Wojtczak-Opala Iga Wojtczak-Opala ASSOCIATE M&A / DZIAŁ PRAWNY
 • E: iga.wojtczak-opala@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje