Prawo karne i postępowanie karne

  1. Reprezentacja interesów pokrzywdzonego w procesie karnym
  2. Kradzieże, oszustwa; naruszenie praw autorskich do programu komputerowego
  3. Obrona w tzw. white - collar crimes
  4. Dochodzenie naprawienia szkody w postępowaniach karnych
  5. Analiza ryzyka odpowiedzialności karnej menedżerów w planowanej transakcji gospodarczej
  6. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Anna Chrobot Anna Chrobot PARTNER / ADWOKAT
  • E: anna.chrobot@olesinski.com
Więcej
Anna Łużniak-Jabłońska Anna Łużniak-Jabłońska SENIOR CONSULTANT / ADWOKAT
  • E: anna.luzniak@olesinski.com
Więcej
Salwador Milczanowski Salwador Milczanowski SENIOR COUNSEL / ADWOKAT
  • E: salwador.milczanowski@olesinski.com
Więcej
Tomasz Wróblewski Tomasz Wróblewski MANAGER / ADWOKAT
  • E: tomasz.wroblewski@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje